Uvanlig dårlig is i fjellet

09.01.14

Pressemelding 01/14

Det varme været i desember og begynnelsen av året har ført til uvanlig dårlige isforhold i fjellet. Flere fjellmagasin der det vanligvis ligger is, har svekket is. Vi oppfordrer folk om å ta forholdsregler og helst unngå å bevege seg ut på isen.

Den uvanlige milde vinteren vi har opplevd til nå har medført at isen i fjellmagasinene er dårligere enn normalt for årstiden. Mange steder er isen svært usikker, og det er store variasjoner.

Det milde været har ført til at det ikke ble etablert sikker is før snøen la seg. Det at det ligger snø på et fjellvann medfører ikke at isen er trygg.

E-CO Energi merker normalt isen der den er spesielt usikker og der skiløyper krysser magasinene, men på grunn av lite snø har merking vært umulig flere steder. Det betyr at isen kan være svekket selv om det ikke er merket. Som alltid bør en være spesielt oppmerksom på dårlig is nær sund og elveos.

- Vi oppfordrer publikum til å respektere skilting og helst unngå islagte vann og vassdrag. Dersom en likevel skulle bevege seg ut på isen bør en vise aktsomhet, sier Ola Gunleiksrud, vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) i E-CO Energi.

Det er særlig i Hallingdalsfjellene isforholdene er utfordrende, men også på Vestlandssiden mot Aurland er det dårlige isforhold.

Les mer på www.e-co.no/usikkeris.

Kontaktpersoner:

Ola Gunleiksrud, Vassdragsteknisk ansvarlig, tlf. 32 07 30 12 / 908 53 888