Resultat 1. kvartal 2003: Progressiv skatt spiser opp egenkapitalavkastningen

13.05.03

E-CO Energi oppnådde en økning i resultat før skatt i 1. kvartal 2003. Som følge av hard progressiv beskatning var veksten i resultat etter skatt betydelig lavere.

Oslo
Dato: 13.05.2003
Nummer: 08/03

Resultat før skatt ble 438 millioner i første kvartal mot 240 millioner i tilsvarende periode i 2001. Resultatet etter skatt økte fra 150 millioner kroner i fjor til 215 millioner i år.

Spotprisen i første kvartal lå på et historisk høyt nivå som følge av lave magasinnivåer i Norge og Sverige. Produksjonen endte på 2.618 GWh i årets første kvartal, som er ned fra 2.990 GWh i forhold til samme periode i fjor. Gjennomsnittlig spotpris i kvartalet var 40,5 øre per kWh mot 16,5 øre i 1. kvartal 2002. I løpet av kvartalet falt spotprisen fra 65,8 øre ned mot et mer normalt nivå på 25,6 øre.

På grunn av at en vesentlig del av forventet produksjon var prissikret på kontrakter som ble inngått før prisoppgangen på slutten av fjoråret er faktisk oppnådd salgspris betydelig lavere enn spotpris i kvartalet. Konsernets driftsinntekter økte fra 587 millioner i 1. kvartal 2002 til 787 millioner kroner i år. Ettersom grunnrenteskatt blir beregnet på spotpris, og ikke på faktisk oppnådd pris, øker skattetrykket kraftig ved oppgang i spotprisen. Økningen i selskapets resultat før skatter på 83 % ble etterfulgt av en økning i skattetrykket på 148 %.

- Den harde progressive beskatningen gjør det vanskelig å oppnå en tilfredsstillende avkastning på egenkapitalen selv om vi har en sterk utvikling i driftsinntektene. Statsobligasjoner gir bedre avkastning - og da kan vi ikke være fornøyd, sier Hans Erik Horn, adm. dir. i E-CO Energi.

Ved inngangen til sommersesongen er de skandinaviske magasinene fortsatt på et historisk meget lavt nivå, og det er usikkerhet knyttet til utviklingen av kraftbalansen og til prisutviklingen i resten av året. Med normale nedbørsforhold resten av året forventer E-CO Energi en vesentlig lavere produksjon enn normalt i 2003.

Nøkkeltall - E-CO Energi (mill. kr.):

 

1. kvartal 2003

1. kvartal 2002

2002

Driftsinntekter

787

587

1 981

Driftskostnader

(218)

(199)

(807)

Driftsresultat

569

388

1 174

Resultat før skatter

438

240

667

Resultat etter skatter

215

150

356

Egenkapital

7 750

7 329

7 535

Gjeld og egenkapital

17 966

18 124

18 385


E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Tech driver rådgivende ingeniørtjenester. E-CO Norne driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent) og Opplandskraft DA (25 prosent).

Kontaktpersoner:
Hans Erik Horn
Administrerende direktør
24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal
Informasjonsdirektør
24 11 69 20 / 916 08 196