Miljøprosjektet Embretsfoss 4 offisielt åpnet

21.11.13

Pressemelding 10/13

- Kraftverket Embretsfoss 4 er et miljøprosjekt og viser vei for energisektoren. Vi kan være stolte over hvor miljøvennlig energien her blir produsert, og hvordan naturressursene bidrar til vekst og velstand i Buskerud-regionen.

Fylkesordfører Morten Eriksrød (t.v.) åpner kraftverket Embretsfoss 4, mens næringsbyråd i Oslo Hallstein Bjecke og ordfører i Drammen Tore O. Hansen (t.h.) markerer samarbeidet mellom Drammen og Oslo gjennom å koble støpsel og kontakt sammen .

Det sa fylkesordføreren i Buskerud Morten Eriksrød, med en klar adresse til de pågående klimaforhandlingene i Warszawa da han sammen med næringsbyråd i Oslo Hallstein Bjercke og ordfører i Drammen Tore O. Hansen sto for den offisielle åpningen av Embretsfoss 4 torsdag.

Embretsfoss 4 er som et av få kraftverk EPD-sertifisert, og har oppnådd den laveste utslippsfaktoren som noen gang er gitt i denne internasjonale sertifiseringsordningen. Sertifiseringen ser kraftverkets miljøpåvirkning i et 100-årsperspektiv.

Dette er det største elvekraftverket bygget i Norge siste 30 år. Den nye kraftstasjonen utnytter vannmengden i elva optimalt og produksjonen på Embretsfoss øker med 55 prosent, tilsvarende strømforbruket til 6 000 boliger. Samtidig blir Embretsfossen en naturperle for fisk og folk.

Embretsfossen ligger på Åmot i Modum kommune og får vann fra Hallingdal-, Valdres- og Dokkavassdragene. Den nye kraftstasjonen utnytter et fall på 16,3 meter i Drammenselva og vil sammen med Embretsfoss 3 produsere 335 GWh ren fornybar energi per år.

Utbyggingen av Embretsfoss 4 ble påbegynt i 2009 og har kostet 730 millioner kroner. Det benyttes en såkalt kaplanturbin, som ser ut som en skipspropell på høykant.

- Dette er en av Norges største vannturbiner med en diameter på 6,7 m, og en slukeevne på 340 m3/sekund. Med denne vannmengden fyller vi ett 50-meters olympisk svømmebasseng hvert sjette sekund. Det gjør at vi kan få mye kraft ut av et relativt lite fall, sier Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi.

Kraftstasjonene på Embretsfoss eies med like deler av E-CO Energi og EB, og skal driftes av EB.

Tilrettelagt for fisk

- Fisken i elva og folk som bruker området skal «oppleve» at vi produserer den mest miljøvennlige energien. Derfor har vi lagt ned store ressurser for et godt miljø i og omkring elva på Embretsfoss, sier konserndirektør produksjon Erik Andersen i EB.

Kraftstasjonen blir liggende i en av Østlandets beste fiskeelver. Derfor har det vært avgjørende å ivareta fiskeinteressene i området. Utbyggerne har bidratt til et økonomisk fundament for et utvidet kultiveringsanlegg og rene og levedyktige fiskestammer i Drammensvassdraget.

Hele den gamle industritomten er miljøsanert. Store mengder forurensede masser har blitt fraktet bort og deponert på en forskriftsmessig måte. Området blir nå et grønt friluftsområde.

Kraftproduksjon siden 1870-tallet

- Som mange av de andre vannkraftverkene her i landet, ble utviklingen av Embretsfoss drevet frem av industriens behov for kraft, sa konsernsjef i EB Pål Skjæggestad i sin hilsningstale.

Med hjelp fra forretningsmenn fra Kristiania kunne ingeniør Johan Rikard Lied fra Drammen etablere Embretsfos Træsliperi i 1872. Tresliperier, cellulosefabrikker og papirfabrikker var en betydelig del av norsk industri fra 1870-tallet. Rundt århundreskiftet var det 140 bedrifter og titusenvis sysselsatt i denne industrien. En stor del av disse bedriftene lå i tilknytning til nedre del av Drammensvassdraget hvor tilgangen til massevirke og fossekraft var spesielt gode.

I 1872 ble Embretsfossen tatt i bruk for å gi kraft til cellulosefabrikken. Det ble imidlertid ikke produsert strøm før Embretsfoss 1 sto klar i 1915. Kraftbehovet var voksende og Embretsfoss 2 var ferdig allerede i 1921, mens Embretsfoss 3 ble idriftsatt i 1954.

Nesten 100 år etter at den første kWh ble produsert på Embretsfoss, og ca 40 år etter at papirfabrikken ble nedlagt, blir den fjerde kraftstasjonen åpnet.

 

Kontaktpersoner:

Odd Øygarden, styreleder Embretsfosskraftverkene DA, tlf. 920 14 515

Torill Berdal, direktør for HR og kommunikasjon i E-CO Energi, tlf. 952 24 373

Erik Andersen, konserndirektør produksjon, EB, tlf 916 62 140

Preben Sandborg Røe, presseansvarlig EB, 901 25 774 

 

Om E-CO Energi

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft AS. For mer informasjon se www.e-co.no

Om EB

EB er et energikonsern med virksomhet innenfor følgende forretningsområder: Produksjon, Infrastruktur (kraftnett og fjernvarme) og Markedstjenester (strøm, el-entreprenørtjenester, tjenester over fiberbredbånd og kundeservice). I tillegg har EB ulike aktiviteter innenfor ny fornybar energi. For mer informasjon se www.eb.no.

 


Bilder Embretsfoss 4

Trykk på bildene for høyoppløselige versjoner


(f.v.) Adm. direktør i E-CO Energi, NVE-direktør Per Sanderud og politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Elnar Remi Holmen

 


Kraftverksbygningen 

 


Næringsbyråd Hallstein Bjercke ser på det turbinakslingen i det nye kraftverket 

 


Generatortoppen