På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Aksjonæravtale for Mork undertegnet

12.11.13

Aksjonæravtale for Mork kraftverk AS i Lærdal kommune er nå undertegnet av de fire grunneierne og E-CO Energi. Grunneierne vil eie en tredjedel av kraftverket og E-CO de resterende to tredjedelene. Kraftverket fikk konsesjon i desember 2012 og byggingen er under planlegging.

Mork kraftverk ligger i Erdalen i Lærdal kommune. Kraftverket vil utnytte fallet fra den øverste grensen av stølsallmenningen Mork og ned til om lag 600 meter ovenfor utløpet av elva til fjorden. Dette er et elvekraftverk uten reguleringsmagasin. Det vil ha en installert effekt på ca. 38 MW og en årlig middelproduksjon på inntil 95 millioner kilowattimer (95 GWh/år).

Det er planlagt byggestart i løpet av 2014 og at kraftverket kan settes i drift i 2017.

 
Daglig leder i Mork kraftverk AS Halvor Kr. Halvorsen ser på at grunneiere Herborg Bjørkum og Hans Inge Thyri underskriver aksjonæravtalen. De andre aksjonærene er Britt Karin Bjørkum og familien Aspevik.

 


Bilder Mork kraftverk

 Erdalselvi

 Fra befaring med OED april 2012

 Flyfoto stasjon og utløp

 Flyfoto inntaksområdet

 Visulisering nedstrøms dam

 

Større versjoner fås ved å trykke på bildene. Flere foto kan sendes på forespørsel til psm@e-co.no