E-CO Energis resultat per tredje kvartal på nivå med fjoråret

29.10.13

Pressemelding 09/13

E-CO Energis resultat etter skatt for årets ni første måneder ble 622 millioner kroner, som er 10 millioner kroner høyere enn i fjor. Høyere pris mer enn oppveide for lavere kraftproduksjon. Prissikring har også i år bidratt til at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn spotprisen på Nord Pool.

- Vi er meget tilfreds med resultatet per tredje kvartal. Resultatet er solid, tatt i betraktning lavere produksjon og relativt lave priser, sier adm. direktør Tore Olaf Rimmereid.

I motsetning til i fjor ble årets sommer forholdsvis tørr. Dette førte til at kraftprisene ble betydelig høyere gjennom tredje kvartal i år sammenlignet med i fjor, som var preget av høyt tilsig og lave kraftpriser. Magasinfyllingen i Norden var lavere enn normalt ved utløpet av kvartalet, og dette har bidratt til et løft i terminprisene.

Driftsinntektene per tredje kvartal 2013 ble 2 296 millioner kroner som er 3 prosent høyere enn i 2012. Prissikring har også i år bidratt positivt til inntektene, men i betydelig lavere grad enn i de tre første kvartalene av 2012. Oppnådd salgspris ble 32,5 øre per kWh, en økning på vel 10 prosent i forhold til i fjor i fjor. Salgsprisen ble ca. 11 prosent over områdeprisen for Oslo. Produksjonen hittil er 8 prosent lavere enn i fjor.

Driftsresultatet per tredje kvartal ble 1 522 millioner kroner som er 5 prosent høyere enn i 2012. Konsernet hadde lavere netto finanskostnader sammenlignet med i fjor, men skattekostnaden økte med 14 prosent. Grunnrenteskatten økte fordi en større andel av inntektene i år kom fra spotsalg i motsetning til inntekter fra kraftsikring. Resultat etter skatter ble 622 millioner kroner som er 10 millioner kroner høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

Konsernets kraftproduksjon var 7 058 GWh per tredje kvartal i år. I tilsvarende periode i 2012 var kraftproduksjonen 7 710 GWh. Produksjonen i tredje kvartal var 1 935 GWh mot 2 135 GWh i tredje kvartal 2012.

Ved utgangen av tredje kvartal 2013 var konsernets egenkapitalprosent 40,1 prosent (40,3 prosent) mot 36,7 prosent ved årets begynnelse.

E-CO Energi hadde en normal fyllingsgrad i magasinene ved innledningen til årets siste kvartal. Samlet for året 2013 forventes en høyere produksjon enn normalt.

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

  Per 3 kvartal 2013 Per 3 kvartal 2012 Året 2012

Driftsinntekter

2 296

2 238

3 215

Driftskostnader

(774)

(785)

(1 076)

Driftsresultat

1 522

1 493

2 175

Resultat før skatter

1 340

1 241

1 900

Resultat etter skatter

622

612

910

Egenkapital

6 586

6 416

5 964

Gjeld og egenkapital

16 423

15 907

16 266

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373