Politiet har avsluttet etterforskning etter ulykke i kraftstasjon

09.10.13

Pressemelding 08/13

Politiet har avsluttet sin etterforskning av ulykken i Aurland 2 i fjor sommer. Saken er nå henlagt etter at Politiet ikke har avdekket noen straffbare forhold.

18. august 2012 ble en av E-CO Energis ansatte (63) sterkt brannskadet i en ulykke i kraftstasjonen Aurland 2.

Etter ulykken ble det nedsatt en intern granskningsgruppe for å kartlegge de faktiske forhold rundt ulykken. Politiet fikk oversendt denne rapporten og har foretatt sin etterforskning av ulykken med det formål å avdekke eventuelle straffbare forhold, mot enkeltpersoner eller selskapet.

Denne etterforskningen er nå avsluttet og Politiet har henlagt saken. Det er tre ukers ankefrist på denne avgjørelsen.

- Først og fremst er vi selvsagt mest opptatt av, og gleder oss over, den skaddes betydelige framgang siden ulykken. Dernest er vi tilfreds med politiets avgjørelse. Den tar vi som en offisiell bekreftelse på at det her ikke har vært noe grunnlag for å straffe enkeltpersoner eller selskapet. E-CO Energi har hatt alt regelverk på plass og også overholdt det, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi.

 

Kontakt:

Tore Olaf Rimmereid

Adm. direktør 24 11 69 10 / 909 92 515
Alf Inge Berget Produksjonsdirektør 24 11 65 30 / 909 88 887