Kraftskatt på høring: - Nytt skattesystem kan gi mer strøm

12.08.03

E-CO Energi tror endringer i skattesystemet kan være et effektivt virkemiddel for å øke produksjonen av miljøvennlig energi i årene fremover. Det er en av konklusjonene i et høringsnotat som er sendt Finansdepartementet.

Oslo
Dato: 12.08.2003
Nummer: 10/03

Dagens skattesystem bremser kraftselskapenes investeringsevne så kraftig at det går utover produksjonskapasiteten. Underinvesteringer gjennom flere år har ført til vannkraftverkene ikke lenger utnytter vannressursene optimalt. Det er tidligere anslått at det i Norge kan produseres ytterligere 10 milliarder kilowatt timer (10 TWh) dersom dagens vannkraftverk rustes opp (NOU 1998:11). Det vil si nok strøm til å dekke årsforbruket til ca 500.000 husstander.

- Det er uklokt at vi i dagens situasjon ikke utnytter vannkraften på best mulig måte. Gjennom endringer i skattesystemet kan Finansdepartementet legge forholdene til rette for økt produksjon uten store naturinngrep, sier Hans Erik Horn, administrerende direktør i E-CO Energi.  

E-CO Energi foreslår blant annet at den såkalte grunnrenteskatten skal beregnes ut i fra faktisk oppnådd kraftpris, noe som er mer rettferdig enn dagens ordning hvor den beregnes ut fra spotpris. Det foreslås også et generelt lavere skattetrykk, og flere tiltak som fremmer investeringer og modernisering av kraftverkene.     

Svak egenkapitalavkastning
E-CO Energi og mange andre kraftprodusenter opplevde at 2002 ble et svakt år tross høye strømpriser.  

- Det er en myte at E-CO Energi som kraftprodusent tjener store penger. Vi må huske på at kraftverkene har kostet mange milliarder av kroner å bygge og at tilbakebetalingstiden er lang. I 2002 hadde E-CO Energi en egenkapitalavkastning på fattige 4,8 prosent, mot et gjennomsnitt på 10,5 prosent for Norges 100 største bedrifter. Vår eier hadde fått mer igjen med pengene på høyrentekonto. Slik kan det ikke fortsette, sier Horn.

Norske kraftselskaper betaler mer skatt sett i forhold til både annen næringslivsvirksomhet og andre nordiske kraftselskap. E-CO Energi mener skattereglene må harmoniseres med Norden for øvrig slik at det blir like konkurransevilkår for produksjon av miljøvennlig energi i det felles, nordiske kraftmarkedet. Regelverket er imidlertid komplisert og harmoniseringstiltak vil trolig ta tid.

- På helt kort sikt håper vi på endringer i skattesystemet som stimulerer til opprusting og økt vannkraftproduksjon. Dette vil gi lavere strømpris for folk flest og bremse innførselen av kraft fra forurensende kilder. Vi har derfor et håp om at Finansdepartement tar sine kraftfulle virkemidler i bruk i forbindelse med statsbudsjettet for 2004, sier Hans Erik Horn.

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Tech er et kompetanseselskap innen energi. E-CO Norne driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi.   Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent) og Opplandskraft DA (25 prosent) .

Kontaktpersoner:
Hans Erik Horn
Adm. direktør
24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal
Informasjonsdirektør
24 11 69 20/ 916 08 196