Nypumpestasjon i Aurland snart ferdig

12.09.13

En ny kraftig pumpe i vannveiene ovenfor Aurland 2 vil gi E-CO Energi større fleksibilitet og åpning for å kunne håndtere vann mer optimalt. Anlegget er planlagt idriftsatt i løpet av høsten 2013.

Plansje over kraftsystemet for Aurland 2 høye fall

Pumpa skal installeres der vannveiene fra magasinene Katla og Vargevatn møtes i et kryss noen hundre meter inn i fjellet fra Fossane i Vetledalen i Aurland. Den 12 km lange vanntunnelen fra Store Vargevatn tar inn magasinene Svartevatn, Mellomvatn og Langavatn på veien ned til Aurland 2. Denne vannstrengen kalles ofte for høye fall. Aurland 2 Høye fall får også vann fra Katlavatn og Nedre Berdalsvatn. Denne vannstrengen er kortere og utgjør en lavere fallhøyde.

Begge vannstrengene møtes i vannveikrysset ved Fossane, der vanntunnel fra Katlavatn møter vanntunnel fra Svartevatn. Bakgrunnen for at man nå installerer en pumpe er at Katlavatn er underregulert. Det vil si at tilsiget gjennom året er større enn det man klarer å lagre i magasinet. Ved fullt magasin må man da velge om en skal produsere eller la vannet gå på overløp forbi dammen. Å la vannet gå til overløp er ikke ønskelig, derfor blir vannet sendt gjennom det produserende systemet, selv om det ut fra pris og etterspørsel ikke er gunstig. Dette gjelder særlig om sommeren når lavereliggende vannressurser kan dekke kraftbehovet.

E-CO er derfor i gang med å installere en pumpe inni fjellet ved Fossane som kan pumpe vann fra Katlamagasinet opp til magasinene i den høyereliggende vannstrengen, først og fremst Svartavatn. På denne måten kan vi spare vannet til en tid på året når behovet for kraft er større og prisene er gode. Vannsituasjonen og prisene i markedet vil avgjøre når og hvor mye den nye pumpa vil bli benyttet.

Anlegget vil ha en kapasitet på 3,6 MW og vil kunne pumpe tre kubikkmeter vann per sekund de ca. hundre høydemetrene mellom Katlavatn og Svartavatn. Investeringen vil være om lag 35-40 millioner kroner.

Gamle planer

Det har vært planer om en slik pumpe helt siden anleggene ble bygget på 1970- og 80-tallet. I sammenheng med byggingen ble det lagt til rette for å installere en pumpe, blant annet ved å installere nødvendige rør for formålet.

Byggearbeidet startet opp i mai 2012 med bygningsmessig arbeid og et stabilt høstvær gjorde at man kunne drive på frem til desember før vinteren slo til for fullt i 1300 moh. Arbeidene startet opp igjen tidlig i april i år. Det var utfordrende i perioder og nødvendig med brøytevakt. Vannveien ble tappet ned for å overflatebehandle gamle rør og å montere en hydraulisk styrt port mot Katlavatnet. Denne porten skal være stengt når pumpen er i drift. Bygningsmessig arbeid samt elektro og mekanisk montasje har pågått kontinuerlig i sommer og anlegget er nå nær ferdig montert. Test av signaler har startet. Vannfylling og prøving av pumpe er planlagt til oktober.

Bilder:

Bildet viser styreskapet for den hydrauliske porten i vannveien. Til høyre er sugerør og trykkrør med stengte ventiler.

Prosjektet har pågått i vel ett år og er planlagt ferdigstilt høsten 2013. Bildet viser 5 MVA transformator som losses og løftes på plass.

Anlegget kan løfte 3000 liter vann hundre meter opp hvert sekund. Her ser vi tilbakeslagsventil og pumpe med motor.

Det har vært utfordrende forhold å jobbe under i høyfjellet på 1300 moh. I perioder har det vært nødvendig med brøytevakt. Her ser vi en nedsnødd brakkerigg.

Kontakt pumpe Fossane

Olav Grøttebø

Prosjektleder Fossane pumpestasjon

Mobil 959 15 127

olav.grottebo@e-co.no