På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Nye Rendalen satt i drift

11.06.13

Rendalen kraftverk er utvidet med en ny kraftstasjon. Dette vil øke produksjonen av fornybar energi med 40 GWh, noe som tilsvarer forbruket i 2000 eneboliger, uten at vannføringen i elvene Rena og Glomma endres. Den nye kraftstasjonen ved Rendalen kraftverk ble offisielt åpnet i dag.

Etter utvidelsen blir den årlige produksjonen ved Rendalen kraftverk 715 GWh

Rendalen kraftverk eies av Opplandskraft DA der E-CO Energi er største eier med 40 prosent. Kraftverket driftes av Eidsiva Vannkraft.

Etter utvidelsen blir den årlige produksjonen ved Rendalen kraftverk 715 GWh. Dette tilsvarer årsforbruket i 36 000 eneboliger.

Rendalen 1 kraftverk ble satt i drift i 1971. Kraftverket bruker vannet fra Glomma, som tas inn i tunnel ved Høyegga dam. Vannet føres i tunnel over til nabodalføret, der Rendalen kraftverk er plassert i Øvre Rendal. Fra kraftverket føres vannet ut i Rena elv ved Lomnessjøen, og tilbake til Glomma nord for Rena. Hensikten med det nye kraftverket er å unngå vanntap ved revisjoner og stans i en av kraftstasjonene. Samtidig bedres tappemuligheten gjennom kraftverkene i Rendalen. Dette reduserer faren for isgang i Glomma ved vannslipp over Høyegga.

Godt samarbeid

- Arbeidet med å utvide kraftverket har gått bra. Anleggsarbeidene er gjennomført uten personskader som har ført til fravær. Mange leverandører på anlegget samtidig har vært en utfordring, men koordineringen mellom de enkelte leverandørene, og samarbeidet dem imellom har gått greit, sier prosjektleder Asbjørn Njøs i Eidsiva Vannkraft.

Veidekke Entreprenør AS har vært hoved entreprenør. På det meste arbeidet 12 leverandører på anlegget samtidig.

Startet opp i 2009

Anleggsarbeidene startet opp 19. oktober 2009. Det er bygd en ny kraftstasjon i fjell, ca. 200 meter innenfor den opprinnelige kraftstasjonen. I løpet av byggeperioden er det foretatt omfattende sprenging og betongarbeider. Fjellarbeidene nær Rendalen 1, med trykksatte vannveier og full produksjon i hele anleggsperioden, har vært vanskelige, men er håndtert på en svært god måte. Overføringstunnelen fra Høyegga til Rendalen kraftstasjon benyttes nå for begge kraftstasjonene. Tunnelen har fått en avgreining på 400 meter. I forbindelse med utvidelsen er det sprengt nytt klarekammer og nye tunneler for tilknytning til vannvei ved den nye kraftstasjonen, adkomsttunnel og selve kraftstasjonshallen.

- Leveransene for de tekniske installasjonene kommer fra ni land i tre verdensdeler. I hovedsak kommer de fra Europa, men vi har også hatt store leveranser fra Kina og Brasil. Kontroll og oppfølging av leveranser i produksjon hos underleverandører har hatt høyt fokus, og en viktig del av kvalitetskontrollen, sier Njøs.

Prosjektadministrasjonen og deler av arbeidet med prosjektering er gjennomført av Eidsiva Vannkraft. Under utbyggingen ble det opprettet en lokal administrasjon på anlegget, som har stått for byggeledelse og kontrolloppgaver i byggeperioden. Også lokalt ansatte ved kraftverket har hatt oppgaver i forbindelse med prosjektet.

Den nye kraftstasjonen er tilknyttet allerede eksisterende kraftnett, og utvidelsen ble gjort uten behov for nye eller forsterkede kraftledninger. Utvidelsen av Rendalen kraftverk har kostet 465 millioner kroner.