Kraftmagasinene dempet flommen

28.05.13

Pressemelding 06/13

Flomfaren i Hallingdal er over for denne gang. De store fjellmagasinene i øvre Hallingdal har bidratt til å dempe flommen betydelig ved å holde tilbake store deler av tilsiget.

Overløp ved bekkeinntaket på Lya. Foto: Bjørn Egil Haugen

- I situasjoner som vi har hatt den siste uken med stor snøsmelting og mye nedbør ser vi hvor stor nytte vi har av kraftmagasinene i fjellet i øvre Hallingdal. Magasinene har holdt tilbake store deler av tilsiget og på den måten bidratt til å dempe flommen i Hallingdal betydelig. På det meste ble flommen dempet med vel 500 m3/s (døgnmiddel) ved at vann ble lagret i fjellmagasinene, sier Alf Inge Berget, produksjonsdirektør i E-CO Energi.

Reguleringsmagasinene hadde lav vannstand etter en lang og kald vinter og alle magasiner har hatt god kapasitet til å fange opp tilsiget. E-CO Energi har ti magasiner over 950 m.o.h. i Hallingdal med en samlet kapasitet på 1584 millioner m3.

- Det har de siste ukene vært jobbet iherdig med håndteringen av alt vannet. Alt vann som er drenert til fjellmagasinene våre er holdt tilbake. I forkant av flommen ble Krøderen tappet ned for å redusere flomvannstigningen i Krøderen og flomvannføringen i nedenforliggende vassdrag. Vi har jobbet aktivt med prognoser som har vært til nytte både for oss og hele vassdraget ned til Drammen. Nå ser det ut til at flomtoppen er over for denne gang og vannføringen minker fra dag til dag, sier Berget.

Flommen kulminerte 20. mai kl. 8 med en vannføring på 630 m3/s ved Bergheim. Det tilsvarer nesten en fem-årsflom.

Kontaktpersoner:         

Alf Inge Berget

Produksjonsdirektør
 
24 11 65 30 / 909 88 887
 

Per Storm-Mathisen

Informasjonssjef

24 11 65 91 / 982 55 406