Nytt stort vannkraftverk settes i drift

22.05.13

Pressemelding 05/13

23. mai settes det største elvekraftverket bygget i Norge siste 30 år i kommersiell drift. Det nye kraftverket Embretsfoss 4 utnytter et fall på 16,3 meter i Drammenselva og vil sammen med Embretsfoss 3 produsere 335 GWh ren fornybar energi per år. Samtidig blir Embretsfossen en naturperle for fisk og folk.

Kaplanturbinen som benyttes i Embretsfoss ser ut som en skipspropell på høykant. Den er blant de største i Norge med en diameter på over 7 meter.

- Med ny kraftstasjon blir vannmengden i elva optimalt utnyttet og produksjonen på Embretsfoss økes med 55 prosent, tilsvarende strømforbruket til 6 000 boliger, sier Erik Andersen, konserndirektør produksjon i EB.

Embretsfoss ligger på Åmot i Modum kommune og får vann fra Hallingdal-, Valdres- og Dokkavassdragene. Utbyggingen av Embretsfoss 4 ble påbegynt i 2009 og har kostet 730 millioner kroner. Det benyttes en såkalt kaplanturbin, som ser ut som en skipspropell på høykant. Kraftstasjonene på Embretsfoss eies med like deler av E-CO Energi og EB, og skal driftes av EB.

- Kraftstasjonen har en av Norges største vannturbiner med diameter på 6,7 m, og en slukeevne på 340 m3/sekund. Med denne vannmengden fyller vi ett 50-meters olympisk svømmebasseng hvert sjette sekund. Det gjør at vi kan få mye kraft ut av et relativt lite fall, sier Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi.

 

Ren fornybar energi

Vannkraft er ren, fornybar energi og dermed også det mest klimavennlige energialternativet. Strøm som importeres til Norge er i hovedsak basert på fossil kraft og kjernekraft.

Et kullkraftverk med tilsvarende produksjon som Embretsfoss kraftstasjon ville slippe ut CO2 tilsvarende seks prosent av alle personbiler i Norge.

 

Tilrettelagt for fisk

- Fisken i elva og folk som bruker området skal «oppleve» at vi produserer den mest miljøvennlige energien. Derfor har vi lagt ned store ressurser for et godt miljø i og omkring elva på Embretsfoss, sier Erik Andersen i EB.

Kraftstasjonen blir liggende i en av Østlandets beste fiskeelver. Derfor har det vært avgjørende å ivareta fiskeinteressene i området. Utbyggerne har bidratt til et økonomisk fundament for et utvidet kultiveringsanlegg og rene og levedyktige fiskestammer i Drammensvassdraget.

Hele den gamle industritomten er miljøsanert. Store mengder forurensede masser har blitt fraktet bort og deponert på en forskriftsmessig måte. Området blir nå et grønt friluftsområde.

 

Kraftproduksjon siden 1870-tallet

Allerede på 1870-tallet ble Embretsfoss i Modum kommune tatt i bruk for å gi kraft til papirfabrikken. Det ble imidlertid ikke produsert strøm før Embretsfoss 1 sto klar i 1913. Kraftbehovet var voksende og Embretsfoss 2 var ferdig allerede i 1921, mens Embretsfoss 3 ble idriftsatt i 1954.

 

Kontaktpersoner:

Odd Øygarden, styreleder Embretsfosskraftverkene DA, tlf. 920 14 515

Per Storm-Mathisen, informasjonssjef i E-CO Energi, tlf. 982 55 406

Erik Andersen, konserndirektør produksjon, EB, tlf 916 62 140

Preben Sandborg Røe, presseansvarlig, EB, tlf. 901 25 773

 

Om E-CO Energi

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft AS. For mer informasjon se www.e-co.no.

Om EB

EB er et energikonsern med virksomhet innenfor følgende forretningsområder: Produksjon, Infrastruktur (kraftnett og fjernvarme) og Markedstjenester (strøm, el-entreprenørtjenester, tjenester over fiberbredbånd og kundeservice). I tillegg har EB ulike aktiviteter innenfor ny fornybar energi. For mer informasjon se www.eb.no .

 


Fakta Embretsfoss 4

 

Total produksjon: 330 GWh
Ny fornybar kraft: 120 GWh
Installert effekt: 50 MW
Investering: ca. 730 mill. kr.
Eiere: E-CO og EB (50 % hver)
Ferdigstilt: Våren 2013