Første kvartal 2013: Tilfredsstillende resultat

07.05.13

Pressemelding 04/13

E-CO Energi fikk et resultat etter skatter på 401 millioner kroner i første kvartal 2013 mot 482 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedgangen skyldes lavere produksjon. Oppnådd salgspris var på nivå med fjoråret. E-CO Energi forventer lavere produksjon enn normalt for året 2013.

- Lav magasinfylling førte til lav produksjon og lavere resultat i første kvartal sammenliknet med 2012. Resultatet er allikevel tilfredsstillende, blant annet som følge av at vi nok en gang oppnådde høyere salgspris enn spotprisen, sier Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi.

Det kom lite nedbør i de tre første månedene av 2013, tilsiget var under normalt og det var et betydelig underskudd i de skandinaviske vann- og snømagasinene ved utgangen av perioden. Som følge av det hydrologiske underskuddet økte kraftprisene mot slutten av kvartalet. E-CO Energi oppnådde en høyere salgspris enn spotprisen i første kvartal i år, men prisforskjellen var mindre enn i tilsvarende periode i fjor.

Driftsinntektene i første kvartal 2013 ble 1 120 millioner kroner, tilsvarende en nedgang på 143 millioner kroner eller 11 prosent i forhold til samme periode i 2012. De lavere driftsinntektene skyldes lavere produksjon mot første kvartal 2012. Driftsresultatet i første kvartal 2013 ble 868 millioner kroner. Det er 116 millioner kroner lavere enn i første kvartal i fjor, tilsvarende en reduksjon på 12 prosent.

Resultat før skatter ble 810 millioner kroner som er 105 millioner kroner lavere enn i 2012. Nedgangen er på 12 prosent. Skatter gikk ned fra 433 millioner kroner i første kvartal 2012 til 409 millioner kroner i inneværende år. Skattekostnaden ble på 50 prosent av resultat før skatt i første kvartal 2013, som er 3 prosentpoeng opp fra fjoråret. Økningen av skatteprosenten relateres til grunnrenteskatten.

Resultat etter skatt ble 401 millioner kroner i første kvartal. I tilsvarende periode i 2012 var resultat etter skatt 482 millioner kroner. Dette innebærer en resultatnedgang på 17 prosent.

Gjennomsnittlig systempris ble på 31,3 øre per kWh i første kvartal 2013 mot 29,1 øre per kWh i første kvartal 2012. Gjennomsnittlig salgspris i kvartalet ble 34,2 øre per kWh som er på nivå med fjoråret.

Konsernets kraftproduksjon var 3 295 GWh i første kvartal i år. I tilsvarende periode i 2012 var kraftproduksjonen 3 714 GWh.

Ved utgangen av første kvartal 2013 var konsernets egenkapitalprosent 36,7 prosent (38,3 prosent), uendret fra årets begynnelse.

Konsernets vann- og snømagasiner er på et lavere nivå enn normalen ved utgangen av første kvartal. Med normale nedbørsforhold resten av året forventes lavere kraftproduksjon enn normalt i 2013, og betydelig lavere produksjon enn i fjor.

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

  1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012

Driftsinntekter

1 120

1 263

3 215

Driftskostnader

(252)

(279)

(1 096)

Driftsresultat

868

984

3 103

Resultat før skatter

810

915

2 175

Resultat etter skatter

401

482

910

Egenkapital

6 365

6 286

5 964

Gjeld og egenkapital

17 326

16 415

16 266

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373