NorthConnect er konsesjonssøkt

14.01.13

NorthConnect har søkt NVE om konsesjon til å bygge og drive en likestrømsforbindelse mellom Storbritannia og Norge. Ilandføring i UK er Peterhead i Skottland. I Norge søkes det om ilandføring primært i Sima i Eidfjord kommune i Hordaland. Sekundært søkes det om ilandføring i Samnanger kommune.

Oversiktskart over aktuelle trasekorridorer for NorthConnect
 

NorthConnect skal planlegge, bygge, eie og drifte en HVDC - forbindelse (likestrømsforbindelse) som knytter sammen kraftsystemene i Storbritannia og Norge. En slik forbindelse vil ha flere positive samfunnsmessige og miljømessige virkninger.

Det er i dag et økende internasjonalt samarbeid innen europeisk energisektor, og det er klare politiske mål for å knytte de europeiske kraftsystemene tettere sammen. NorthConnect vil bidra til å koble sammen to komplementære og hittil ikke sammenkoblede kraftsystemer.

NorthConnect KS er et prosjektpartnerskap eid av britiske, svenske og norske selskaper. Selskapet ble etablert i 2011. I perioden frem til og med 2012 har selskapet utredet mulighetene for å bygge en høyspent likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Sjøkabelen vil ha en lengde på mellom 560 og 650 km avhengig av ilandføringspunkt i Norge. I landføringspunkt i Skottland vil være Peterhead.

Konsesjonssøknadens primære alternativ er at sjøkabelen ilandføres i Sima i Eidfjord kommune i Hordaland, med omformerstasjon og oppkobling mot det norske sentralnettet i Sima. Konsesjonssøknadens sekundære alternativ er at sjøkabelen ilandføres i Samnanger kommune i Hordaland. I dette tilfellet vil det foreligge flere ulike delalternativer (traseer) for oppkobling mot det norske sentralnettet i Børdalen (Samnanger trafostasjon).

E-CO Energi er en av de fem eierne i NorthConnect. De andre eierne er Agder Energi, Lyse, Vattenfall og Scottish and Southern Energy.

Les hele konsesjonssøknaden på www.northconnect.no.

Konsekvensutredningene finner du her.