På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Øvre Vinstra kraftverk oppgraderes med 30 MW

12.11.12

Tillatelse til å oppgradere Øvre Vinstra ble gitt av Kongen i statsråd fredag. Oppgraderingen vil øke den samlede installerte effekten på de to aggregatene ved kraftverket med 30 MW, og vil øke den årlige produksjonen med knappe14 GWh.

Øvre Vinstra kraftverk

Kraftverket har i dag en installert effekt på 140 MW og en midlere årsproduksjon på ca 600 GWh.

Kraftverket ble bygget i 1959 og er eid av Opplandskraft DA, der E-CO Energi er største eier med ca. 40 prosent. De andre eierne er Eidsiva Energi (35 prosent) og Akershus Energi (25).

Oppgraderingen være ferdig i løpet av 2015/2016.

Les mer om oppgraderingen