Resultat per tredje kvartal 2012: E-CO Energi fikk et noe lavere resultat enn i fjor

30.10.12

Pressemelding 06/12

E-CO Energis resultat etter skatt for årets ni første måneder ble 612 millioner kroner, som er 43 millioner kroner lavere enn i fjor. Kraftproduksjonen økte med nærmere én TWh, men det er ikke tilstrekkelig til å oppveie den store nedgangen i kraftpris. - Prissikringen har gitt en betydelig positiv effekt. Oppnådd salgspris er 44 prosent høyere enn områdeprisen for Oslo hittil i år, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi.

Kraftprisene i 2012 er nær halvert i forhold til året før. Etter en tørr periode i første halvår i fjor har det vært vått og mildt vær siden midten av fjoråret. Dette gir høy produksjon og eksport, fulle magasiner og lavere kraftpris. I tredje kvartal i år var gjennomsnittlig spotpris referert Oslo så lav som 12,7 øre per kWh.

Driftsinntektene per tredje kvartal 2012 ble 2 238 millioner kroner som er 11 prosent lavere enn i 2011. Oppnådd salgspris ble 29,5 øre per kWh, hvilket er 24 prosent lavere enn i fjor. I forhold til områdeprisen for Oslo oppnådde konsernet ca. 9 øre eller 44 prosent over denne. I tredje kvartal isolert lå realisert salgspris 75 prosent over områdeprisen.

Driftsresultatet ble 1 453 millioner kroner som er 295 millioner kroner lavere enn i samme periode i 2011. Skattekostnaden ble imidlertid redusert med 256 millioner kroner mot fjoråret. Særlig stor er nedgangen i grunnrenteskatten, som beregnes med basis i spotprisen. Siden faktisk salgspris var så vidt mye høyere enn denne, falt skatteprosenten per tredje kvartal fra 57 prosent i 2011 til 51 prosent i år. Resultat etter skatter ble 612 millioner kroner som er 43 millioner kroner lavere enn i tilsvarende periode i fjor.

Konsernets kraftproduksjon var 7 710 GWh per tredje kvartal i år. I tilsvarende periode i 2011 var kraftproduksjonen 6 763 GWh. Produksjonen i 3. kvartal var 2 135 GWh mot 2 778 GWh i 3. kvartal 2011.

Ved utgangen av tredje kvartal 2012 var konsernets egenkapitalprosent 40,3 prosent (38,6 prosent) mot 36,1 prosent ved årets begynnelse.

- Vi er forholdsvis godt pris- og valutasikret for siste kvartal i 2012. Slik dagens pris- og produksjonsutsikter ser ut forventer vi et lavere resultat i fjerde kvartal 2012 enn i tilsvarende periode i fjor, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi.

 

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

 


Per 3 kvartal 2012


Per 3 kvartal 2011

 
Året 2011

Driftsinntekter

2 238

2 510

3 514

Driftskostnader

(785)

(762)

(1 064)

Driftsresultat

1 453

1 748

2 450

Resultat før skatter

1 241

1 540

2 171

Resultat etter skatter

612

655

943

Egenkapital

6 416

6 316

5 804

Gjeld og egenkapital

15 907

16 382

16 088

*E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373