Fortsatt positiv utvikling for den skadde

18.10.12

Pressemelding 05/12

Tilstanden til E-CO Energis medarbeider som ble skadd i en arbeidsulykke i Aurland 18. august viser fortsatt bedring. Flere vellykkede operasjoner er gjennomført og tilstanden er stabil. En intern undersøkelse viser at årsaken til ulykken var at en bryter ble koblet ut mens den fortsatt var strømførende. Bryteren er ikke beregnet for dette, og det oppsto en kraftig lysbue.

- Vi følger utviklingen til den skadde medarbeideren vår tett. Selv om det er for tidlig å si at faren er over for ham, er den positive tilstandsutviklingen oppløftende, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi.

Lørdag 18. august ble en hjemmevakt kalt ut til kraftstasjonen Aurland 2 for å stoppe et aggregat i stasjonen. Under utkoblingen oppsto en eksplosjonsartet brann som skadet hjemmevakten. Hjemmevakten kom seg selv ut av stasjonen og fikk tilkalt hjelp. Hendelsen var av en så alvorlig karakter at E-CO Energis beredskapsorganisasjon ble etablert i henhold til selskapets beredskapsplan.

Etter ulykken nedsatte E-CO en intern granskningsgruppe. Granskningsgruppens mandat var å gi en beskrivelse av hendelsesforløpet for ulykken, samt dokumentere anleggets tilstand.

Granskningsgruppens konklusjon er at årsaken til ulykken var at en bryter ble koblet ut mens det fortsatt gikk strøm i den. Dersom dette gjøres vil det oppstå en lysbueeksplosjon. Det var denne eksplosjonen som skadet hjemmevakten.

Årsaken til at bryteren ble koblet ut mens den fortsatt var strømførende, er ennå ikke brakt på det rene. En vesentlig mangel ved informasjonsgrunnlaget for granskningsgruppen er at det ikke har vært mulig å få snakke med den skadde.

Granskningsgruppen har konkludert med at det forut for feilen ikke var noen indikasjoner på svikt i teknisk tilstand i anlegget.

Granskningsrapporten er oversendt Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) og Politiet, som etterforsker ulykken. Politiet har tidligere fått overlevert all annen relevant informasjon som instrukser og rutiner for arbeid i anlegget.

- E-CO vil samarbeide med Politiet i deres videre arbeid og avventer politiets granskning av ulykken, opplyser adm. direktør Tore Olaf Rimmereid.

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Alf Inge Berget

Produksjonsdirektør

24 11 65 30 / 909 88 887

Per Storm-Mathisen

Informasjonssjef

24 11 65 91 / 982 55 406