Northconnect sikrer tilknytningspunkt i Skottland

14.08.12

NorthConnect, prosjektselskapet som planlegger utvekslingskabel mellom Norge og Storbritannia har signert avtale med den engelske sentralnettsoperatøren National Grid som sikrer tilknytningspunkt i Peterhead i Skottland. Avtalen danner grunnlag for detaljert planlegging av nett-tilknytningen på britisk side.

NorthConnect har signert nettilknytningsavtale Foto:Nexans
Når NorthConnect kommer i drift vil prosjektet knytte sammen sentralnettet i Skandinavia og Storbritannia og bidra til økt forsyningssikkerhet i begge markedene. I tillegg til dette vil kabelforbindelsen kunne bidra til at ytterligere fornybar energiproduksjon kan bygges ut både i Skandinavia og Storbritannia. Den stadig økende andelen av vindkraft i Skottland og den skandinaviske vannkraftproduksjonen utfyller hverandre. 

I et europeisk perspektiv vil NorthConnect bidra til utviklingen av et europeisk kraftmarked med økt konkurranse mellom ulike regioner i Nord Europa og en kost-effektiv realisering av målsettingene for reduserte klimagassutslipp og målsettingene om en økt andel fornybar energi i Europa.

Nettilknytningsavtalen på britisk side med National Grid er en viktig milepel i utviklingen av utvekslingskabelen mellom Norge og Storbritannia.

NorthConnect planlegges med en kapasitet på 1.400 MW og planlagt idriftssettelse 2020.

NorthConnect er eid av Scottish and Southern Energy, Vattenfall og tre norske eiere: E-CO Energi, Agder Energi og Lyse.