Konsesjon til Brekkefoss

04.07.12

NVE har gitt konsesjon til utvidelse av Brekkefoss kraftstasjon. Utvidelse vil øke kraftproduksjonen fra 8,5 til 15,6 GWh.

Ny dam: Oppgraderingen innebærer bl.a. at den gamle dammen ved Flatsjø erstattes av en ny dam.

E-CO søkte i 2008 om tillatelse til å utvide Brekkefoss kraftstasjon i Grøndalen i Hemsedal. Året etter ble det søkt om å øke fallet ved å senke utløpet. Med økt kraftproduksjon ble anlegget også konsesjonspliktig.

Nå er de to søknadene behandlet sammen med en tredje søknad fra april i år. Resultatet er konsesjon til å bygge ny dam på Flatsjø, nedstrøms dagens dam. Det nye anlegget vil øke produksjonen fra dagens 8,5 GWh til 15,6 GWh.