På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

NVE anbefaler bygging av Rosten kraftverk

18.04.12

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Oppland Energi AS klonsesjon til å bygge Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune, i Oppland. Kraftverket vil ha en effekt på 80 MW og gi økt fornybar kraftproduksjon på ca 180 GWh, som tilsvarer strømforbruket til om lag 9000 boliger.

- Vi er vel tilfreds med NVEs tilrådingsvedtak selv om sideelven Fagerliåe er tatt ut, og at det vil få en mindre reduksjon i produksjonen i forhold til opprinnelig plan. Vi går nå videre med planene og håper at Olje- og Energidepartementet vil gi konsesjon til kraftverket, sier daglig leder i Oppland Energi, Egil Skøien.

Kraftverket vil ha en samlet utbyggingskostnad på ca 700 millioner og vil kunne gi mellom tre og fire hundre årsverk i utbyggingsfasen.

NVEs anbefaling forutsetter en justert utbygging der kraftverket plasseres ovenfor viktige gyte- og oppvekstområder for harr og ørret, slik at disse ikke blir negativt påvirket. NVE mener også at inntaket av sideelva Fagerliåe bør sløyfes.

I det justerte utbyggingsalternativet for kraftverket er installert effekt redusert fra 86 til 80 MW, og midlere årsproduksjon redusert fra opprinnelig 204 til 183 GWh. NVE forutsetter slipp av tilstrekkelig minstevannføring. Utelatelsen av sideelva Fagerliåe medfører at midlere årlig produksjon blir redusert til ca 180 GWh. NVE skriver i vedtaket at en utbygging av Rosten kraftverk kan gjennomføres med relativt små og akseptable virkninger, når en tar kraftverkets størrelse i betraktning.

Kraftverket er planlagt knytet til strømnettet via en ny 132 kV kraftledning til Vågåmo transformatorstasjon. NVE mener ledningen bør bygges i henhold til det traséalternativet som går over Tordkampen.

Oppland Energi tar sikte på å oppnå frivillige avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere.

Oppland Energi er eid 61,35 prosent av E-CO Energi og 38,65 prosent av Eidsiva Energi.

NVEs innstilling, kart over området og forslag til vilkår

 

Kontakt:

Egil Skøien
Daglig leder Oppland Energi

Tlf. 24 11 65 80
Mob. 901 24 620
egil.skoien@e-co.no