Film om nye Rendalen kraftverk

02.04.12

E-CO deltar gjennom eierskapet i Opplandskraft i nye Rendalen kraftverk, der det for tiden bygges et nytt aggregat i tilknytning til den eksisterende kraftstasjonen. Når kraftverket står ferdig i 2013, kan produksjonen av fornybar energi økes med ca. 40 GWh. Dette er en produksjonsøkning som tilsvarer forbruket i 2000 eneboliger. Se mer i denne informasjonsfilmen om Rendalen kraftverk 2.

Eidsiva Vannkraft, som er operatør for kraftverket og prosjektleder for kraftutbyggingen, har laget filmen.