På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

NorthConnect får EU-støtte

21.03.12

NorthConnect, prosjektselskapet som planlegger utvekslingskabel mellom Norge og Storbritannia har blitt tildelt 690 000 Euro i støtte til prosjektutvikling. Beslutningen om å støtte NorthConnect underbygger viktigheten av dette infrastrukturprosjektet.

NorthConnect er eid av Scottish and Southern Energy, Vattenfall og tre norske eiere: E-CO Energi, Agder Energi og Lyse. Støtten er en del av TEN-E programmet (Trans European Network – Energy) som har som formål å utvikle et pan-europeisk nettverk for elektrisk kraft for å knytte sammen sentralnettet i flere land. Beslutningen om å støtte NorthConnect underbygger viktigheten av dette infrastrukturprosjektet.

Når NorthConnect kommer i drift vil prosjektet knytte sammen sentralnettet i Skandinavia og Storbritannia og bidra til økt forsyningssikkerhet i begge markedene. I tillegg til dette vil kabelforbindelsen kunne bidra til at ytterligere fornybar energiproduksjon kan bygges ut både i Skandinavia og Storbritannia. Den stadig økende andelen av vindkraft i Skottland og den skandinaviske vannkraftproduksjonen utfyller hverandre. I et europeisk perspektiv vil NorthConnect bidra til utviklingen av et europeisk kraftmarked med økt konkurranse mellom ulike regioner i Nord Europa og en kost-effektiv realisering av målsettingene for reduserte klimagassutslipp og målsettingene om en økt andel fornybar energi i Europa.

Støtten er gitt av EU Kommisjonen gjennom TEN-E programmet for såkalte PCI prosjekter (Project of Common Interest). Støtten fra dette programmet viser at EU anser prosjektet som viktig for utviklingen av infrastrukturnettet i en europeisk sammenheng.

NorthConnect vil ha en kapasitet på 1.400 MW og vil trolig komme i drift rundt 2020.

Kontakt

Odd Øygarden Direktør i E-CO Energi og styreleder i NorthConnect tel. + 47 92 01 45 15
odd.oygarden@e-co.no