E-CO Energi støtter Den norske mor og barn undersøkelsen

15.08.03

E-CO Energi as bidrar med én million kroner til finansieringen av Den norske mor og barn undersøkelsen. Undersøkelsen som gjennomføres av Nasjonalt Folkehelseinstitutt er det største løftet for norsk forskning om mor og barns helse noensinne i Norge.

Oslo
Dato: 15.08.03
Nummer: 11/03

Gjennom å følge 100 000 mødre og deres barn fra tidlig graviditet, ønsker Folkehelseinstituttet blant annet å finne sammenhengen mellom sykdommer og miljømessig påvirkning. Deler av undersøkelsen dreier seg om mors eksponering for elektriske apparater og installasjoner.

E-CO Energi as er som kraftprodusent opptatt av de helse- og miljømessige konsekvenser av produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisitet. E-CO ønsker derfor å bidra økonomisk til undersøkelsen. Avtalen løper frem til 31.12.2004 og samlet støttebeløp i perioden er én million kroner. E-CO Energi bidrar også faglig ved å stille analyseutstyr og -ekspertise fra datterselskapet E-CO Tech til disposisjon for undersøkelsen.

- Vi er opptatt av mulige helsemessige fenomener knyttet til at vi lever i en elektrifisert verden. Den norske mor og barn undersøkelsen vil kunne gi oss unik kunnskap på dette området, sier informasjonsdirektør i E-CO Energi Per-Arne Torbjørnsdal.

- Folkehelseinstituttet samarbeider gjerne med ulike interesseorganisasjoner og bedrifter med tanke på å drive forskning på et høyt internasjonalt nivå. Når det gjelder å belyse mulige helseeffekter av stråling, er det positivt at de som driver denne type virksomhet også er opptatt av å belyse mulige miljø- og helsemessige konsekvenser, fremhever Seniorforsker Wenche Nystad i Folkehelseinstituttet.

Mer informasjon om undersøkelsen finnes på Folkehelseinstituttets Internettsider: www.fhi.no/

 
E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Tech driver rådgivende ingeniørtjenester. E-CO Norne driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 %), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 %) og Opplandskraft DA (25 %).
 
 

Kontaktpersoner:
Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør E-CO Energi as
24 11 69 20/ 916 08 196

Wenche Nystad
Seniorforsker, Divisjon for epidemiologi
Folkehelseinstituttet 23 40 81 84