På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Statsråd imponert over Norges største fornybare prosjekt

13.12.11

EB og E-CO står for byggingen av nytt kraftverk på Embretsfoss, som er et av de største fornybare prosjektene i Norge. Da Olje-og energiminister Ola Borten Moe besøkte anlegget torsdag 8. desember ble han tydelig imponert.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe i samtale med Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO og dirketør Odd Øygarden

-Det er artig å besøke store anlegg der man bygger kraftverk og ikke minst er det bra at det igjen investeres i norsk kraftproduksjon, sier Borten Moe, som også synes det er svært intressant at Embretsfoss prosjektet har så sterkt og bredt miljøfokus.

-Dette er et godt prosjekt, uten negative miljøkonsekvenser, og det er viktig, sier han.

Miljøprosjekt

Byggingen av kraftverket er et omfattende miljøprosjekt. Allerede under planleggingsfasen ble det gamle industrianlegget på Embretsfoss revet og grunnen ble meget grundig miljøsanert. En større ansamling av kvikksølv på elvebunnen er også kapslet inn slik at det ikke lenger en noen fare for at dette skal kunne komme ut i elvevannet. I tillegg er det utført en rekke tiltak for å sørge for at livet i elven får de beste forutsetninger for å utvikle seg videre.

Ferdig våren 2013

Arbeidet med nytt kraftverk startet vinteren 2010 og er forventet ferdigstilt våren 2013. Når det står ferdig vil produksjonen ligge på 330 GWh i året. Det er en økning på 120 GWh fra det tidligere anlegget, som tilsvarer et energiforbruk til cirka 6 000 boliger.

Les mer om prosjektet Embretsfoss 4 


Fakta Embretsfoss 4

 

Total produksjon: 330 GWh
Ny fornybar kraft: 120 GWh
Installert effekt: 50 MW
Investering: ca. 730 mill. kr.
Eiere: E-CO og EB (50 % hver)
Ferdigstilt: Våren 2013