Melding sendt for Hol1 – Stolsvatn: Økt fallhøyde gir mer kraft

01.12.11

Pressemelding 09/11

E-CO Energi ønsker å utnytte eksisterende regulering bedre ved å bygge et nytt kraftverk i Hol 1 kraftstasjon i Hallingdal med direkte tunnel fra Stolsvatn. Det nye kraftverket vil øke fallet på det produserte vannet slik at produksjonen økes med 85 GWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 4 500 husstander. Melding for kraftverket er sendt NVE og informasjonsmøte om prosjektet vil avholdes Bygdahallen i Hol kommune 1. februar.

Stolsvassmagasinet (Foto: E-CO). Ta kontakt for å få tilsendt høyoppløselige bilder.

Planen er å bygge et nytt aggregat på ca. 150 MW i fjellhall innenfor dagens kraftstasjon Hol 1 i Hovet. Inntaket vil være i Stolsvatn nær Stolsdammen. Vannet vil føres i en ca. 15 km lang tunnel til fjellhallen, og ut i en ca. 500 meter lang tunnel og kanal til Storåne nær dagens utløp. Utbyggingen innebærer at man får utnyttet de tilgjengelige vannressursene fra et høyere nivå enn i dag. Tilleggsproduksjonen er beregnet til 85 GWh, en økning på drøye 10 prosent i forhold til dagens produksjon i anlegget. Prosjektet er kostnadsberegnet til 750 millioner kroner. Det planlegges for at driftsmønsteret videreføres, med høy produksjon i vinterhalvåret og lavere i sommerhalvåret.

- Dette er et godt eksempel på hvordan man kan utnytte eksisterende reguleringer på en effektiv, og likevel skånsom måte. Samtidig som prosjektet gir en betydelig produksjonsøkning, vil det, bortsett fra under anleggstiden, være små inngrep i naturen, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi.

Det nye prosjektet vil ikke berøre vernede områder eller inngrepsfrie områder, og tiltakene som må gjøres i forbindelse med utbyggingen er lokalisert til områder hvor annen aktivitet allerede forekommer.

Informasjonsmøte 1. februar

Trykk på kartet for å åpne det på gulesider.no
NVE vil avholde et informasjonsmøte om prosjektet i Bygdahallen på Hagafoss i Hallingdal (merk nytt sted) onsdag 1. februar kl. 19.00 der berørte parter kan komme med innspill til NVE i forbindelse med konsekvensutredningsarbeidet.

E-CO har sendt melding om prosjektet til NVE. Det er også utarbeidet en brosjyre om prosjektet.

 

Kontaktpersoner:

Halvor Kr. Halvorsen Prosjektleder 24 11 65 11 / 97 50 50 51
Per-Arne Torbjørnsdal Direktør for forretningsutvikling 24 11 69 20 / 916 08 196 


Kontakt Hol 1 Stolsvatn

Halvor Kr. Halvorsen
Fagsjef, E-CO Energi
halvor.halvorsen@e-co.no 

Tlf. 24 11 65 11
Mob. 97 50 50 51