North Connect har sendt nettilknytningssøknad

28.09.11

E-CO Energi, Agder Energi, Lyse, Vattenfall og Scottish and Southern Energy har i dag sendt søknad om nettilknytning i Skottland for kraftkabelen NorthConnect. Søknaden som er levert til National Grid Transmission gjelder en likestrømsforbindelse på 1400 MW med ilandføring ved Peterhead i nordøstre Skottland. Ilandføringspunktet i Norge er ennå ikke fastsatt.

NorthConnect
NorthConnect er et norskregistrert selskap som ble etablert i februar 2011 for å undersøke de tekniske og økonomiske mulighetene for å utvikle, bygge og drive en HVDC (High Voltage Direct Current) kabel mellom Storbritannia og Norge.

Planlagt landingspunkt i Skottland er ved Peterhead i den nord-østlige delen av Skottland. Det vil kreve en kabel på 570 kilometer. NorthConnect sendte i dag søknad til National Grid Transmission for nettilknytning ved Peterhead. Dette er første trinn i en rekke av søknader om tillatelser for å knytte kabelforbindelsen til det skotske nettet.

- NorthConnect er tilfreds over å ha levert nettilknytningssøknad til National Grid Transmission. Dette markerer ytterligere en milepæl i fremdriften for å utvikle denne kabelforbindelsen. Vi er sikker på at det er et reelt behov for tettere sammenkobling av kraftmarkedene i Skandinavia og Storbritannia da dette vil gi fordeler i form av forsyningssikkerhet, utvikling av mer fornybar produksjon og mer effektiv produksjon i begge regioner. NorthConnect vil spille en viktig rolle i å levere disse viktige fordelene, sier Odd Øygarden, styreformann i NorthConnect.

Når den er i drift vil NorthConnect være den første nettforbindelsen som direkte kobler det skotske strømnettet til nettet på det europeiske fastlandet.

NorthConnect vil bidra til økt sikkerhet for energiforsyningen i både det nordiske markedet og Storbritannia. Den vil bidra til mer stabile energipriser for forbrukere og legge til rette for utvikling av fornybar produksjon i begge regioner.

Fra et europeisk syn, vil NorthConnect være et viktig bidrag til utviklingen av det indre europeiske kraftmarkedet og en kostnadseffektiv realisering av målene for reduserte klimagassutslipp og fornybar energi i Europa.

Den nordeuropeiske regionen har rike fornybare naturressurser. Med store nye volumer av fornybar kraftproduksjon fra nye vindparker i Skottland og resten av Storbritannia, og innføring av elsertifikater for fornybar energi i Sverige og Norge, vil en mellomlandskabel jevne ut prisvariasjoner fra uregulerte fornybare produksjonskilder.

Les mer om prosjektet på www.northconnect.no.

Kontakt

Odd Øygarden

Direktør i E-CO Energi og styreleder i NorthConnect 

tel. + 47 92 01 45 15 
odd.oygarden@e-co.no