På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO har inngått trekkfasilitet på 2 milliarder kroner

15.07.11

E-CO Energi Holding har nylig etablert en ny langsiktig trekkfasilitet med en ramme på totalt 2 milliarder kroner. Fasiliteten løper i 5 år, med mulighet for forlengelse på ytterligere 2 år. Denne trekkrammen vil inngå i selskapets likviditetsreserve.

Vi er glade for at arrangørene DnB NOR og Nordea, samt de deltagende bankene Skandinaviska Enskilda Banken, Barclays Bank og Fokus Bank har bidratt til en god prosess og betingelser som sikrer E-CO tilfredsstillende fleksibilitet fremover.

 

Kontaktpersoner:

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456