På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Resultat 1. halvår 2003: Høy skatt og lav produksjon bidro til svekket resultat

28.08.03

E-CO Energi hadde i 1. halvår 2003 et resultat etter skatter på 110 millioner. Dette er 100 millioner lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Lav produksjon og høyt skattetrykk bidro til et svakt resultat, høye spotpriser til tross. Fjorårsresultat inkluderte dessuten en salgsgevinst på 93 millioner kroner. Driftsresultatet var på 628 millioner kroner mot 536 millioner kroner i 2. halvår 2002.

Oslo
Dato: 27.08.03
Nummer: 12/03

Solbergfos 01
Kraftmarkedet har hittil i år vært preget av fjorårets tørre høst med lave magasiner og høye spotpriser. Produksjonen har derfor vært betydelig lavere enn normalt. På grunn av at en stor del av produksjonen var forhåndssolgt, er salgsprisen konsernet har oppnådd lavere enn de høye spotprisene. Ettersom grunnrenteskatten blir beregnet på spotpris, og ikke på faktisk oppnådd pris, øker skattetrykket kraftig. Økningen i selskapets resultat før skatter var på 8 prosent mens skattetrykket økte med nærmere 100 prosent.

- Dette gir en god illustrasjon på behovet for endringer i kraftbeskatningen. E-CO Energi har foreslått at grunnrenteskatten skal beregnes ut i fra faktisk oppnådd kraftpris, noe som er mer rettferdig enn dagens ordning. Skatteendringer vil dessuten være effektive virkemidler for å øke produksjonen av miljøvennlig energi i årene fremover, sier adm. dir. Hans Erik Horn i E-CO Energi as.

Konsernets driftsinntekter ble 1.032 millioner kroner i 1. halvår 2003 mot 927 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Den lave produksjonen var spesielt fremtredende i 2. kvartal da driftsinntektene falt fra 340 millioner kroner i 2002 til 245 millioner kroner i inneværende år. For perioden april - juni fikk E-CO Energi et underskudd etter skatter på 105 millioner kroner, som er 165 millioner kroner svakere enn i 2. kvartal i 2002. Fjorårsresultatet for 2. kvartal inneholdt imidlertid en gevinst på 93 millioner kroner etter skatt knyttet til salget av aksjene i Tele Danmark InterNordia.

Konsernets energiproduksjon ble 3.860 GWh i første halvår. I tilsvarende periode i 2002 var produksjonen 5.070 GWh, hvilket innebærer en reduksjon på 24 prosent. I 2. kvartal isolert var produksjonen hele 40 prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2002. Gjennomsnittlig spotpris i 1. halvår 2003 var 31,7 øre (ref. Oslo) per kWh mot 14,1 øre i samme periode i fjor.

Ved utgangen av 1. halvår 2003 var konsernets egenkapitalprosent 44,5 prosent mot 41,0 prosent ved årets begynnelse. Til sammenligning hadde konsernet en egenkapitalandel på 41,6 prosent per 30.6.02.

Magasinfyllingen har forbedret seg gjennom sommeren, men er fortsatt langt under normal. E-CO Energi forventer derfor en lav kraftproduksjon i 2003.

Nøkkeltall - E-CO Energi (mill. kr.):

 

1. halvår 2003

1. halvår 2002

2002

Driftsinntekter

1 032

927

1 981

Driftskostnader

(404)

(391)

(807)

Driftsresultat

628

536

1 174

Resultat før skatter

366

340

667

Resultat etter skatter

110

210

356

Egenkapital

7 645

7 389

7 535

Gjeld og egenkapital

17 179

17 763

18 385


E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Tech er et kompetanseselskap innen energi. E-CO Norne driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent) og Opplandskraft DA (25 prosent).

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn
Administrerende direktør
24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal
Informasjonsdirektør
24 11 69 20/ 916 08 196