Bygging av nytt kraftverk ved Embretsfoss

20.06.11

Kraftstasjonen Embretsfoss 4 i Modum kommune er under bygging. Den nye kraftstasjonen vil ha en produksjonskapasitet på ca. 52 Megawatt, og er en av de større fornybare energiprosjekter som gjennomføres i Norge i dag.

Når anlegget kommer i drift vil det ha kapasitet til å sluke 340 kubikkmeter vann pr. sekund. Fallhøyden på vannet er 16 meter. Embretsfoss 4 er et lavtrykksanlegg som benytter en såkalt Kaplanturbin. Dette er en turbin som ser ut som en liggende skipspropell. Bladene er ca. 7 meter i diameter.

Prosjektet utvikles og eies av E-CO og EB i samarbeid. Prosjektet har et budsjett på ca. NOK 730 mill. inkl. finanskostnader og planlegges startet opp sommeren 2013.

De største kontraktene for byggingen av Embretsfoss 4 har gått til AF Gruppe AS (bygningsteknisk entreprise), Voith Hydro AS (turbin, generator samt koblingsanlegg og kontrollsystem), Lysaker & Thorrud AS (luker), Etera (transformatorer) og Sweco Norge AS (prosjektering).

Video av byggingen

Miljøprosjekt

Embretsfoss 4 er et omfattende miljøprosjekt. Allerede under planleggingsfasen ble det gamle industrianlegget på Embretsfoss revet og grunnen ble meget grundig miljøsanert. I løpet av denne sommeren ble en større ansamling av kvikksølv på elvebunnen også kapslet inn slik at det ikke lenger en noen fare for at dette skal kunne komme ut i elvevannet. I tillegg vil vi under byggingen av verket utføre en rekke tiltak for å sørge for at livet i elven får de beste forutsetninger for å utvikle seg videre.

Arbeidene i full gang

Arbeidet med å bygge nytt kraftverk startet i februar 2010, og utbyggingen er i rute. Mesteparten av fjoråret gikk med til fjellarbeider. Indre del av avløpskanalen, kraftstasjonsgropa og tunnel fra avløpskanalen til bunnen av stasjonen er ferdig.

Betongarbeidene startet opp senhøstes og ble ferdig til montering av sugerørskonus før jul, de vil fortsette uavbrutt til midten av 2012 da montering av turbin og generator etter planen skal starte.

Prosjektet følger tidsplanen og målet er at Embretsfoss kobles til kraftnettet i løpet av sommeren 2013.

 

Historien bak Embretsfoss - se video på Youtube

 


Fakta Embretsfoss 4

 

Total produksjon: 330 GWh
Ny fornybar kraft: 120 GWh
Installert effekt: 50 MW
Investering: ca. 730 mill. kr.
Eiere: E-CO og EB (50 % hver)
Ferdigstilt: Våren 2013