Fra E-CO Vannkraft til E-CO Energi

09.06.11

Pressemelding 05/11

For å tydeliggjøre at selskapene E-CO Energi as og E-CO Vannkraft as i praksis er ett og samme selskap vil E-CO Energi as endre navn til E-CO Energi Holding as og E-CO Vannkraft as endre navn til E-CO Energi as. Selskapet vil profileres som E-CO Energi, og skal ha en enhetlig visuell profilering.

Av juridiske årsaker vil selskapene fortsatt operere som to selvstendige enheter. Selskapene vil beholde sine opprinnelige organisasjonsnumre.

E-CO Energi as endres til:
E-CO Energi Holding as
Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr. NO976 894 871
E-CO Vannkraft as endres til:
E-CO Energi as
Postboks 1050 Sentrum, 0104 Oslo
Org.nr. NO976 894 677

Alle gate- og besøksadresser vil være uforandret. Oversikt over disse finnes på
www.e-co.no/adresser.

Vennligst benytt de nye selskapsnavnene i all skriftlig kommunikasjon til selskapene (brev, fakturaer, kontrakter etc.).

Fakturaer kan også sendes elektronisk til adresse faktura@e-co.no.

Kontaktperson:

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373


 

E-CO Energier et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft AS.