Resultat for 1. kvartal 2011: Solid resultat for E-CO

11.05.11

Pressemelding 04/11

E-CO fikk et resultat etter skatter på 392 millioner kroner i 1. kvartal 2011. Konsernet oppnådde en høy salgspris i perioden, men prissikring medførte noe lavere salgspris enn de rekordhøye kraftprisene i spotmarkedet. Salgsprisen ble også noe lavere enn i 1. kvartal i fjor. Resultatet ble 126 millioner kroner lavere enn i tilsvarende periode i fjor, primært på grunn av betydelig lavere produksjonsvolum.

I 1. kvartal i år var kraftmarkedet preget av et stort hydrologisk underskudd i det nordiske vannkraftsystemet. På den bakgrunn ble kraftprisene rekordhøye gjennom vinteren. Vannkraftproduksjonen i Norge og ellers i Norden ble lav. Tilsvarende forhold med lave magasiner og en lav produksjon var gjeldende for E-COs vedkommende. Som følge av prissikring oppnådde E-CO en noe lavere salgspris enn markedsprisen i 1. kvartal.

Driftsinntektene i 1. kvartal 2011 ble 1 127 millioner kroner som innebærer en nedgang på 298 millioner kroner eller 21 prosent i forhold til samme periode i 2010. De lavere driftsinntektene skyldes primært lavere produksjon (minus 17 prosent) mot 1. kvartal 2010. Driftsresultatet i 1. kvartal 2011 ble 892 millioner kroner som er 283 millioner kroner lavere enn i 1. kvartal i fjor, tilsvarende en reduksjon på 24 prosent. Kraftverkene har hatt en høy driftstilgjengelighet i kvartalet.

Netto finanskostnader ble 52 millioner kroner i 1. kvartal 2011 mot 84 millioner kroner i 1. kvartal 2010. Nedgangen skyldes lavere netto rentebærende gjeld.

Resultat før skatter ble 840 millioner kroner som er 251 millioner kroner lavere enn i 2010. Nedgangen er på 23 prosent. Skatter gikk ned fra 573 millioner kroner i 1. kvartal 2010 til 448 millioner kroner i inneværende år. Skattkostnaden ble på 53 prosent av resultat før skatt i 1. kvartal 2011, hvilket er uendret fra tilsvarende periode i fjor.

Resultat etter skatt ble 392 millioner kroner i 1. kvartal. I tilsvarende periode i 2010 var resultat etter skatt 518 millioner kroner. Dette innebærer en resultatnedgang på 24 prosent.

Gjennomsnittlig systempris ble på 51,8 øre per kWh i 1. kvartal 2011 mot 48,5 øre per kWh i 1. kvartal 2010. Gjennomsnittlig salgspris i kvartalet ble ca. 47 øre per kWh mot ca. 49 øre per kWh i fjor.

Konsernets kraftproduksjon var 2 436 GWh i 1. kvartal i år. I tilsvarende periode i 2010 var kraftproduksjonen 2 921 GWh.

Ved utgangen av 1. kvartal 2011 var konsernets egenkapitalprosent 32,3 prosent (43,1 prosent) mot 31,7 prosent ved årets begynnelse.

Konsernets vann- og snømagasiner er på et vesentlig lavere nivå enn normalen ved utgangen av 1. kvartal. Det forventes lavere kraftproduksjon enn normalt i 2011, og også lavere produksjon enn i 2010.

Nøkkeltall* – E-CO Energi (mill. kr.):

 

1. kvartal 2011

1. kvartal 2010

2010

Driftsinntekter

1 127

1425

4 076

Driftskostnader

(235)

(250)

(973)

Driftsresultat

892

1 175

3 103

Resultat før skatter

840

1 091

2 811

Resultat etter skatter

392

518

1 200

Egenkapital

6 053

7 779

5 661

Gjeld og egenkapital

18 767

18 074

17 859

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373