Tar samfunnsansvar

03.05.11

Pressemelding 03/11

Energiselskapet E-CO støtter Norsk Luftambulanse økonomisk og bidrar til å styrke kompetansen hos uttrykningsetatene i Hallingdal. Som gjenytelse får E-CO akuttmedisinsk kompetanse fra Norsk Luftambulanse. – Det er flott med et selskap som tar ansvar både for egne ansatte og for samfunnet rundt, sier prosjektleder Knut Fonneløp Storhaug i Norsk Luftambulanse.

Foto: Per E. Tandberg/ Norsk Luftambulanse ©

Norsk Luftambulanse driver utstrakt opplæring og videreutdanning av blålysetatene. E-COs bidrag går blant annet til å støtte videreutdanning av ambulansepersonell gjennom kursene AMLS (Advanced Medical Life Support) og PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support). Dette er kurs som er rettet mot ambulansepersonell og som skal gjøre dem bedre i stand til å håndtere alvorlig syke eller hardt skadde pasienter. I tillegg går støtten til kurs i tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid (TAS3). Dette kurset har som mål å lære de forskjellige utrykningsetatene bedre samarbeid ved store ulykker og ved ulykker der det er mange skadde.

Energiselskapet E-CO har bidratt med 450 000 kroner til prosjektet over en treårsperiode.

- Det er veldig bra at store bedrifter viser samfunnsansvar på denne måten. Selskapet har stor virksomhet i dalen, og dette er en fin måte å vise engasjement for lokalmiljøet, sier prosjektleder for Norsk Luftambulanse, Knut Fonneløp Storhaug.

- E-CO Energi vil gjerne bidra til å redde flere liv i Hallingdal, og til å gjøre vår egen arbeidsplass enda tryggere. Vi valgte å støtte Norsk Luftambulanse på grunn av organisasjonens førstehjelpskompetanse og ikke minst den lokale forankringen. Å støtte et prosjekt som skal bidra til å styrke kompetansen hos uttrykningsetatene i Hallingdal, er også en støtte til våre ansatte. Prosjektet bidrar til å gi våre ansatte en enda større trygghet i sin hverdag, både i og utenfor arbeidstiden, sier produksjonsdirektør i E-CO, Alf Inge Berget. 

Får kompetanse

E-CO får også noe tilbake for sitt økonomiske bidrag.

- Jeg har vært og sett på noen av E-COs mange anlegg. E-CO har lenge tatt sikkerheten på alvor, og har et veldig godt system for å ivareta sikkerhet for egne ansatte og andre. Vi kan likevel bidra som diskusjonspartner og dele kompetanse, sier ledende instruktør Christian Mørdre i Norsk Luftambulanse.

E-CO har blant annet vanskelig tilgjengelige anlegg som krever at man tenker nøye igjennom hva som skal gjøres hvis det skjer en ulykke.

- Blant annet har de trange fjellanlegg som krever at man planlegger nøye for hvordan man for eksempel skal evakuere skadde. I tillegg skal selskapet ha en plan for utplassering og opplæring i bruk av hjertestartere, forteller Mørdre.

Prosjektleder Fonneløp Storhaug synes det er flott at selskapet bidrar med penger.

- De er med på å bidra til at folk i Hallingdal blir tryggere samtidig som de bidrar til trygghet for sine ansatte. Dette er en vinn/vinn-situasjon, mener han.

Helheten styrkes

Norsk Luftambulanse åpnet i høst opplæringsprosjektet “Livreddere i Hallingdal”. Målet med prosjektet er at 40 prosent av befolkningen skal gå førstehjelpskurs de neste tre årene. Bak prosjektet står samtlige Hallingdalskommuner. Norsk Luftambulanse er faglig premissleverandør.

Jo flere som kan livreddende førstehjelp, dess flere kan bidra den dagen det virkelig står om livet.

- Det at kommunene i Hallingdal går inn for dette prosjektet og bruker tid og ressurser på å lære opp befolkningen, vitner om at kommunene bryr seg om tryggheten for sine innbyggere. Når næringslivet ved E-CO også bidrar til styrking av de profesjonelle redningsetatene, betyr det mye for innbyggerne, sier Fonneløp Storhaug.

Kontakt:

- Prosjektleder Knut Fonneløp Storhaug i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, tlf: 975 73 606

- Produksjonsdirektør Alf Inge Berget i E-CO, tlf: 909 88 887

 

E-CO er Norges nest største vannkraftprodusent. Selskapet eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og har ca. 160 ansatte i Hallingdal, Aurland, Askim og Oslo.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon med over 750 000 medlemmer og jobber for gode akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.