E-CO på lag med Hallingdal Fotballklubb

17.03.11

Pressemelding 02/11

E-CO blir fotballklubbens generalsponsor de neste tre årene. Avtalen med E-CO gir oss mulighet til å utvikle spillere til kretslag og landslag, og å oppnå gode sportslige resultater på alle nivåer, sier daglig leder i Hallingdal Fotballklubb, Fredrik Ihlen.

E-CO og Hallingdal Fotballklubb (HFK) har inngått en samarbeidsavtale som varer fram til 2014. Den økonomiske støtten er på 300.000 kroner over tre år og skal bidra til at fotballklubben får gode utviklingsmuligheter i Hallingdal. Som gjenytelse skal E-CO blant annet profileres på klubbens drakter.

- For sesongen 2011 blir det to seniorlag, og tre juniorlag (to guttelag og et jentelag). Klubben har høye ambisjoner og vi ønsker å utvikle oss til å bli en toppklubb i Buskerud, sier daglig leder i HFK, Fredrik Ihlen.

- Å få E-CO med på laget betyr derfor mye for klubben. Avtalen med E-CO gir oss mulighet til å utvikle spillere til kretslag og landslag, og å oppnå gode sportslige resultater på alle nivåer, sier Ihlen.

- E-CO har en sterk tilstedeværelse i Hallingdal. Vi har mange produksjonsanlegg i dalen og det er her de fleste av våre ansatte jobber. Fotball er en allsidig og populær sport, særlig blant ungdom. Vi ønsker med denne avtalen å støtte ungdommen og fotballsatsingen i Hallingdal. Det er viktig at fotballen i Hallingdal får gode utviklingsmuligheter – og vi ser fram til å være en god støttespiller for HFK de neste årene, sier produksjonsdirektør i E-CO Alf Inge Berget.

 

Kontaktpersoner:

Alf Inge Berget

Produksjonsdirektør i E-CO

alf.berget@e-co.no
Mob. 909 88 887

Torill Berdal

HR og kommunikasjonsdirektør

torill.berdal@e-co.no
Mob. 952 24 373

Fredrik Ihlen

Daglig leder i HFK

fredrik@ihlen.no
Mob. 957 05 974

E-CO Energi er Norges største rene vannkraftprodusent. Medregnet byggingen, er utslippene fra et av selskapets kraftverk typisk 0,7 kg CO²/MWh. Det er 2 promille av et gjennomsnittlig europeisk kraftverk. For hver GWh E-CO øker sin kraftproduksjon med, reduseres det globale CO²–utslippet med 526 tonn årlig (SINTEF). E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft. www.e-co.no

Hallingdal Fotballklubb (HFK) ble etablert i 1994. For sesongen 2011 er det ca 70 junior/senior herrespillere og ca 20 junior damespillere. Det er viktig at næringslivet og kommunene i Hallingdal støtter klubben og gir oss et godt stabilt økonomisk grunnlag. HFK jobber for bedre bane på Hallingmo, som muliggjør helårsfotball i Hallingdal. HFK vil ha fokus på spillutvikling, men vil også legge vekt på sosiale faktorer som trivsel, kosthold og gode treningstilbud. HFK vil styrke den administrative delen og sørge for å ha et kompetent styre. www.hallingdalfk.no