Forrige: Investeringer, finansiering og kapitalforhold
Neste: E-COs virksomhet

Resultatdisponering

Morselskapets årsresultat viste et overskudd på 2.860 millioner kroner. Netto finansposter utgjorde 3.334 millioner kroner mot 875 millioner kroner i 2009. Inntekter på investering i datterselskaper utgjorde 3.600 millioner kroner, mens netto finanskostnader ble på 266 millioner kroner. Styret foreslår følgende disponering av overskuddet på 2.860 millioner kroner i E-CO Energi as for regnskapsåret 2010:

Utbytte:  

2 800 millioner kroner

Til annen egenkapital:

 60 millioner kroner


 

 E-CO Energi as har 495 millioner kroner i fri egenkapital per 31. desember 2010 etter avsatt utbytte.

 

I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.E-CO Energi as har 433 millioner kroner i fri egenkapital per 31. desember 2009.

 
Forrige: Investeringer, finansiering og kapitalforhold
Neste: E-COs virksomhet