Forrige: 2. Balanse
Neste: 4. Regnskapsprinsipper

3. Kontantstrømsanalyse

MORSELSKAP

 

KONSERN

2009

 2010

 

(Beløp i millioner kroner)

 2010

2009

2008

 

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

 

 

 

 

 

863

  2 862

 

Tilført fra virksomheten*

1 607

1 358

1 230

 

350

(2 450)

 

Endring i inntektsførte konsernbidrag og utbytte fra konsernselskaper

0

0

0

 

(123)

460

  Endring i betalbar skatt 

539

23

  452

 

(205)

(43)

 

Endringer i andre fordringer, kreditorer og tidsavgrensninger 

  52

(117)

277

 

985

 829

Kontantstrøm fra virksomheten

2 198

1 264

1 959

 

 

 

Kontantstrøm fra investeringer

 

 

 

 

 

1

  0

 

Investeringer i varige driftsmidler

  (331)

(145)

(99)

 

0 0   Kjøp av virksomheter (237) 0 0  

0

0

 

Salg av andre virksomheter og varige driftsmidler 

  0

1 625

4

 

  483

  270

 

Endring i andre investeringer

  (19)

602

35

 

484

  270

Kontantstrøm fra investeringer

 587

2 082

(60)

 

 

 

Kontantstrøm fra finansiering

 

 

 

 

 

0

 0

 

Opptak av langsiktig gjeld

 0

0

0

 

(265)

 (592)

 

Nedbetaling av langsiktig gjeld

 (592)

(265)

(858)

 

1 982

  (111)

 

Endring i kortsiktig gjeld

(500)

100

(450)

 

(900)

 (800)

 

Utbetalt utbytte

(800)

(900)

(650)

 

817

(1 503)

C

Kontantstrøm fra finansiering

(1 892)

(1 056)

(1 958)

 

2 286

(404)

A+B+C

Kontantstrøm i året 

 (281)

2 281

(59)

 

127

  2 413

+

Likviditetsbeholdning 1.januar

2 483

202

261

 

2 413

2 009

=

Likviditetsbeholdning 31.desember**

 2 202

2 483

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tallet fremkommer slik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

2 859

 

Årsresultat

 1 200

1 762

1 115

 

0

 0

+

Avskrivninger

 281

272

271

 

0
0
+ Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0
0
37
 

0

  0

-

Resultatandel tilknyttet selskap

 2

(31)

(113)

 

0

0

-

Gevinst ved salg av driftsmidler

 0

(759)

0

 

0
 0  -  Gevinst ved salg av driftsmidler 0
0
(2)
 

9

3

+/-

Endring utsatt skatt/skattefordel

124

114

(78)

 

  863

2 862

=

Tilført fra virksomheten

1 607

1 358

1 230

 

** Likviditetsbeholdningen består av bankinnskudd ....

 
Forrige: 2. Balanse
Neste: 4. Regnskapsprinsipper