Neste: 2. Balanse

1. Resultatregnskap

 MORSELSKAP

KONSERN

2009

2010

Note

(Beløp i millioner kroner)

2010

2009

2008

3

3 

1

Driftsinntekter

4 076
3 365

3 748

0

0

2

Energikjøp, overføring

 (144)

(131)

(158)

(3)

(4)

3

Lønn og andre personalkostnader

 (99)

(144)

(139)

 0

0

4

Eiendomsskatt og konsesjonsavgift

(216)

(210)

(205)

0

(0)

11

Avskrivninger

 (281)

(272)

(271)

(5)

(3)

5

Andre driftskostnader

 (233)

(216)

(186)

(8)

(7)

 

Driftskostnader

 (973)

(973)

(959)

(5)

(4)

 

Driftsresultat

 3 103

2 392

2 789

             

0

  0

14

Gevinst ved salg av tilknyttet selskap 0

759

0

1 150

3 600

13

Inntekt på investering i datterselskaper

 

 

 

0

0

14

Inntekt på investering i tilknyttede selskaper

  (2)

31

112

146

120

6

Finansinntekter

  48

115

61

(421)

(386)

7

Finanskostnader

 (338)

(388)

(658)

875

3 334

 

Netto finansposter

  (292)

517

(858)

870

3 330

 

Ordinært resultat før skatter

 2 811

2 909

2 304

(16)

(470)

8

Skatter på ordinært resultat

 (1 611)

(1 147)

(1 189)

854

2 860

 

Årsresultat

 1 200

1 762

1 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overføringer og disponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

60

 

Overført til annen egenkapital

 

 

 

800

2 800

 

Utbytte

 

 

 

854

2 860

 

Sum disponert

 

 

 

 

 

29

Resultat per aksje (kr)

705

1 35

655

 
Neste: 2. Balanse