E-CO med i planer om ny kabelforbindelse til Storbritannia

01.02.11

E-CO har i dag signert en samarbeidsavtale med Agder Energi, Lyse, Vattenfall og Scottish and Southern Energy med sikte på å etablere en ny kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Den nye kabelen vil knytte sammen det nordiske og det britiske kraftmarkedet og bidra til et felles mål om å skape en bærekraftig lavutslippsøkonomi, samtidig som man kostnadseffektivt sikrer høy forsyningssikkerhet.

Kabel-NorthConnect

De fem partnerne har etablert selskapet NorthConnect AS for formålet.

Kabelen vil bli den første kraftforbindelsen mellom Norge og Storbritannia. Den vil bidra til bedret forsyningssikkerhet i Norge og det nordiske kraftmarkedet. I situasjoner med lite nedbør eller kaldt vær vil kabelen bidra med kraft fra Storbritannia til husholdninger og industri. Ved å knytte de to markedene sammen vil kabelen også bidra til mer stabile kraftpriser til forbrukerne.

I et europeisk perspektiv vil kabalen gi et viktig bidrag i å utvikle et integrert europeisk kraftmarked, med økt konkurranse mellom regioner i Nord-Europa, og en kostnadseffektiv realisering av målene om reduserte klimagassutslipp og utbygging fornybar energi i Europa.

Likestrømsforbindelsen vil ha en kapasitet på mellom 1200 og 2000 MW. Den totale lengden på kabelen vil variere med hvilke landingspunkter som blir valgt. De tekniske vurderingene de neste 12-18 månedene vil gi mer detaljert informasjon om sannsynlig lengde og trasé for kabelen.

Ambisjonen er å ha NorthConnect idriftsatt før 2020.

Konsesjonsprosessen i Norge håndteres av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). NorthConnect vil melde prosjektet til NVE i løpet av februar 2011.

Skottlands statsminister Alex Salmond offentliggjorde samarbeidsavtalen på en pressekonferanse i dag 1. februar 2011. Statsministeren har i en pressemelding gitt sin fulle støtte til prosjektet.

Les mer om prosjektet på www.northconnect.no

Kontakt

Odd Øygarden Direktør i E-CO Energi og styreleder i NorthConnect  tel. + 47 92 01 45 15 
odd.oygarden@e-co.no