Endringer i ledelsen i E-CO

14.12.10

Pressemelding 17/10

Per-Arne Torbjørnsdal blir ny direktør for Forretningsutvikling og Torill Berdal ny direktør for HR og kommunikasjon i E-CO.

Per-Arne Torbjørnsdal tiltrådte 7. desember stillingen som direktør for Forretningsutvikling. Han vil ha ansvaret for verdiutvikling av eksisterende kraftposisjoner i heleide, deleide og felleseide selskaper og nye investeringer i kraftrelatert virksomhet. Videre vil han ha ansvaret for implementeringen av E-COs strategi, arbeidet med myndighetskontakt og rammevilkår, samt selskapets styresekretariatsfunksjoner. Torbjørnsdal har siden 2002 vært direktør for Informasjon og samfunnskontakt.

Ansvaret for informasjon overføres til Torill Berdal. Berdal har siden 2006 vært direktør for HR og organisasjon. Hennes nye tittel vil være direktør for HR og kommunikasjon.

Torbjørnsdals ansvar for informasjonssikkerhet og IT-strategi er overført til Alf Inge Berget. Berget har siden 2008 vært direktør for Kraftverksoperatør. Hans enhet skifter navn til Produksjon.

Enhet for Produksjonsplanlegging og krafthandel under ledelse av Tore Kolstad skifter navn til Energidisponering.

Organisering fra 13. desember 2010:

Organisasjonskart-direktører 560px

For høy- og lavoppløselige bilder se E-COs Ledelse.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør,
E-CO Energi

24 11 69 10 / 909 92 515

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for forretningsutvikling

24 11 69 20 / 916 08 196

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373

Alf Inge Berget

Direktør for produksjon

24 11 65 30 / 909 88 887