Vann og kraft gir håp i Afghanistan: E-CO og Kirkens Nødhjelp i nytt prosjektsamarbeid

09.12.10

Pressemelding 15/10

To landsbyer i Bamiyan-provinsen i Afghanistan får tilgang på elektrisk kraft og støtte til aktiviteter som gir inntektsgivende arbeid. Samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp og E-CO vil gå over tre år, med oppstart fra årsskiftet.

Signering des 2010 560px

Fra venstre: Liv Snesrud (Kirkens Nødhjelp), Guri Vethe (E-CO), Nils Harald Strøm (Kirkens Nødhjelp), Per-Arne Torbjørnsdal (E-CO) og Janne Krohn (Kirkens Nødhjelp).

Et nytt prosjektsamarbeid starter i 2011 i landsbyene Miyana Tikar og Miyana Qad i Bamiyan-provinsen. Målet for prosjektet er å utvikle de to landsbyene slik at beboerne får en bedre levestandard. I dag finnes det ingen servicetilbud i området og fattigdommen er stor.

Det skal både bygges et nytt mikrokraftverk på 9 kW som vil forsyne ca. 200 husholdninger (1700 innbyggere) med elektrisitet, og gis økonomisk støtte til produksjon av varer som gjør at innbyggerne får inntektsgivende arbeid. Ved å bygge mikrokraftverket kan innbyggerne ta i bruk elektriske maskiner og dermed sette i gang større produksjoner av varer, som igjen kan selges på markedene. Disse prosjektene er spesielt rettet mot kvinner. E-COs totale økonomiske bidrag er på 750 000 kroner fordelt over tre år.

Kraftutbygging er viktig for utviklingen i et land med 30 millioner innbyggere. E-CO har samarbeidet med Kirkens Nødhjelp om bygging av mikrokraftverk i Afghanistan i flere år og har erfart at Kirkens Nødhjelps prosjekter blir gjennomført. Det første mikrokraftverket som ble bygget med støtte fra E-CO var i Rishka i 2005. Her fikk 200 familier bedret sin livssituasjon. Strømmen blir benyttet til teppeproduksjon, meieridrift og bakeri. Bygging av mikrokraftverket i landsbyen Toopchi i 2007 sørget for at ytterligere 200 familier fikk strøm til husene sine. E-CO har også gitt økonomisk støtte til opplæringsprosjekter i helse, hygiene og inntekstbringende arbeid for 160 kvinner.

- Når E-CO skal hjelpe er det naturlig å ta utgangspunkt i det vi kan best; vann og kraft. Slik benytter vi oss av mer enn 100 års erfaring for å hjelpe en hardt prøvet befolkning i Afghanistan, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO.

- Kirkens Nødhjelp setter stor pris på at det gode samarbeidet med E-CO videreføres. Bidragene fra E-CO har siden 2005 gjort en stor forskjell i lokalsamfunnene der tidligere prosjekter er blitt gjennomført. Tilgang til strøm betyr at familier sparer høye utgifter til parafin og får en bedre luftkvalitet innendørs. I tillegg gir dette prosjektet kunnskap og læring for de 80 kvinnene som er involvert. Prosjektet er utformet i konsultasjon med lokalbefolkningen selv, og vi er derfor sikre på at det bygger på reelle behov og ønsker, sier Liv Snesrud i Kirkens Nødhjelp, programkoordinator for Afghanistan.

Kontaktpersoner:

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO

916 08 196

Guri Vethe

Informasjonsrådgiver i E-CO

957 45 535

Liv Snesrud

Programkoordinator for Afghanistan, Kirkens Nødhjelp

986 42 464

Janne Krohn

Markedskonsulent i Kirkens Nødhjelp

932 42 486

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft. 

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden, for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Vi er der når katastrofen rammer og jobber langsiktig for å skape utvikling i lokalsamfunn. Vi jobber for å påvirke myndigheter, næringsliv og religiøse aktører til å fatte beslutninger som gjør noe med årsakene til fattigdommen.


FAKTA KN og E-CO

Om Bamiyan-prosjektet

 • Bygging av mikrokraftverk på 9 kW ved Foladi-elven i Bamyianprovinsen
 • Distribusjon av elektrisitet fra kraftverket til hustander i landsbyene Miyana Tikar og Miyana Qad
 • Tilrettelegging for vareproduksjon av fotballer, potetchips, brodering og skreddersøm
 • Etablering av 25 salgsboder
 • Opplæring i økonomi og salg av produkter
 • Inntektsgivende arbeid for 80 kvinner
 • Prosjektperiode fra 2011-2013
 • Kostnadsramme $ 123,469 hvorav Kirkens Nødhjelps bidrag er på 11 prosent.

 

Om samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp og E-CO

 • Samarbeider om bistandsprosjekter, fortrinnsvis relatert til vannkraftanlegg og/eller andre energitilknyttede tiltak
 • Totalramme på 750.000,- kroner
 • E-CO tilbyr både økonomiske og kompetansemessige ressurser til rådighet
 • Varighet: 3 år