Dam Stolsvatn mottar hederspris

28.10.10

Pressemelding 14/10

Dam Stolsvatn mottar årets hederspris "Damkrona" fra Den Norske Damkomitéen. Det er første gang denne prisen deles ut. Den nye dammen er bygget etter dagens strenge sikkerhetskrav, og viser at estetiske og landskapsmessige kvaliteter har vært viktige føringer under planlegging, bygging og ferdigstillelse av dammen og berørte områder, heter det i juryens begrunnelse.


Ola Gunleiksrud med president i Den Norske Damkomitéen Bjørn Honningsvåg (Bilde: E-CO)

- Vi er svært glade for å motta denne prisen. Vi har virkelig anstrengt oss for at dette prosjektet skulle bli så bra som mulig, både i forhold til teknikk og sikkerhet, men også i forhold til landskap og miljø. Det er derfor ekstra hyggelig at andre setter pris på det arbeidet som er gjort, sier vassdragsteknisk ansvarlig i E-CO Ola Gunleiksrud.

Damkrona er en hederspris som er etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag. Prisen deles ut av Den Norske Damkomitéen (NNCOLD) som er tilknyttet The International Commission On Large Dams.

Stolsvassdammen 560px

Dammen med overløp første gang i 2009. (Bilde: E-CO)

I begrunnelsen for tildelingen, er det lagt vekt på den tekniske løsningen ved dammen som ivaretar dagens strenge sikkerhetskrav for fyllingsdammer. Dammen ble bygget parallelt med utarbeidelse av ny damsikkerhetsforskrift og retningslinjer. Det er derfor tatt hensyn til sikkerhetskravene som ligger i det nye regelverket. Samtidig har problemstillinger knyttet til planlegging og bygging av den nye dammen bidratt til utviklingen av nytt regelverk og fortolking av regelverket. Gjennomføringen av prosjektet har vært ledet av Knut Helge Kjærvik i E-CO, som har realisert visjonen om en god og sikker dam tilpasset et sårbart landskap.

Helt fra starten av prosjekteringen knyttet E-CO til seg landskapsarkitekt slik at de tekniske løsningene ble tilpasset landskap og miljø. Dammen erstatter en eksisterende dam og introduser slik sett ingen nye elementer i landskapet. Det har vært en bevist filosofi at dammen skal fremstår som en konstruksjon i landskapet, og den nye dammen er bygget med naturens egne materialer som er hentet på stedet. Slik sett fremstår den nye dammen i større grad som en integrert del av landskapet sammenlignet med den opprinnelige flerbuedammen i betong.

Stolsvassdammen-flyfoto 560px

Ny steinfyllingsdam med den gamle flerbuedammen bak. Steinbruddet her blitt "Bruddtjern" - nede til venstre mens arrondert moreneuttak kan skimtes på dammens luftside til høyre i bildet. (Bilde: E-CO)

Tilbakeføring av området som har vært berørt er gjennomført på en meget god måte og om noen år vil stedegen vegetasjon dekke inngrepene. I grunnlaget ble arrondering av steinbruddet som et tjern lansert som en god landskapsmessig løsning. Etter ferdigstilling er en bekk ledet inn i steinbruddet. Steinbruddet har dermed har gitt opphavet til "Bruddtjern" som et naturlig element i landskapet. I forbindelse med åpningen av anlegget ble det satt ut 100 ørret i vannet, og det er håp om at dette kan bli en levedyktig bestand.

"Damkrona" ble delt ut under Den norske damkomitéens fagseminar 28. oktober.

Mer informasjon om byggingen av den nye Stolsvassdammen

Kontaktpersoner:

Ola Gunleiksrud

Vassdragsteknisk ansvarlig,

32 07 30 12 / 908 53 888

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt

24 11 69 20 / 916 08 196