Reguleringene dempet flommen i Hallingdal

11.10.10

Pressemelding 12/10

Vassdragsreguleringene i Hallingdal har redusert skadene av flommen onsdag og torsdag denne uken betydelig. Enkelte steder har det vært opp mot 50-års flom. På tross av de store vannmengdene har man unngått store skader. – Vi har klart å holde tilbake nesten alt vann i fjell magasinene i Hallingdal. Det har dempet flommen betydelig, sier Vassdragsteknisk ansvarlig i E-CO Vannkraft, Ola Gunleiksrud.

Vannføringen har vært på 50-årsflom i Storeskar. Andre steder har flommen vært rundt en 20-årsflom. Ved Eikrebekken har det så langt vært en 10-årsflom. NVEs flomvarsel tirsdag var noe underestimert. Det gjorde håndteringen noe mer utfordrende enn den ellers ville vært.

 

Torsdag kveld kl. 19 kulminerte vannføringen i Hallingdalselva ved Bergheim på 401 m3/s. I fjellet kulminerte tilsiget til våre magasiner ved midnatt til torsdag. Til fjellmagasinene Ustevann, Ørteren, Nygårdvann og Rødungen Syd, Flævatn, Vavatn, Stolsvatn, Mjåvatn, Rødungen, Bergsjø og Varaldset kulminerte tilsiget på totalt 855 m3/s. Av disse ble ca. 820 m3/s holdt igjen i magasinene.

 

Nesten alt vann er holdt tilbake i fjellmagasinene. Stolsvatn var det eneste magasinet der vi fikk

overløp. Ca. 20 m3/s gikk til overløp, og i tillegg ble 13 m3/s kjørt gjennom kraftstasjonen.

 

- E-CO har gjennom hele episoden jobbet aktivt med ulike tiltak for å dempe flommen. Det er gledelig å konstatere at vi har lykkes godt med det. På grunn av magasinene har vi dempet flomsituasjonen i betydelig grad, sier Ola Gunleiksrud.

 

Kontaktpersoner:Ola Gunleiksrud

Vassdragsteknisk ansvarlig

E-CO Vannkraft

t.32 07 30 12
m. 908 53 888