Øygarden går over i ny stilling som spesialrådgiver og direktør

23.09.10

Pressemelding 10/10

Odd Øygarden fratrer stillingen som administrerende direktør i E-CO Vannkraft. Han går over i en nyopprettet stilling som spesialrådgiver og direktør hvor han vil rapportere til administrerende direktør i E-CO Energi.

Endringene vil skje fra det tidspunkt Øygarden fyller 60 år 3. november. Han vil samtidig fratre stillingen som viseadministrerende direktør i E-CO Energi og direktør for eierskap og utvikling.

I sin nye stilling vil Øygarden bl.a. representere E-COs interesser i reguleringsforeninger og styrer i konsernet og i selskaper hvor E-CO har eierinteresser. Han vil også arbeide med utvalgte strategiske prosjekter.

- Øygarden fratrer stillingen i henhold til sin ansettelsesavtale.  Jeg er svært fornøyd med at vi fortsatt vil nyte godt av Øygardens verdifulle kompetanse ved at han fortsetter å ivareta viktige strategiske eierposisjoner for selskapet, sier administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid i E-CO Energi.

Øygarden har vært ansatt i E-CO (og forløperne Oslo Lysverker og Oslo Energi) i 32 år, de siste 14 som administrerende direktør i E-CO Vannkraft (tidl. Oslo Energi Produksjon).

- Som følge av fratredelsen vil jeg i løpet av høsten vurdere organisatoriske tilpasninger i selskapet, sier Rimmereid.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør,
E-CO Energi

tore.olaf.rimmereid@e-co.no
24 11 69 10 / 909 92 515

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør informasjon
og samfunnskontakt

per-arne.torbjornsdal@e-co.no
24 11 69 20 / 916 08 196