På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO støtter filming av fiskeprosjekt

02.09.10

Nå får vi kanskje svar på spørsmålet: ”Hvordan lever de – egentlig?”. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har plassert radiosendere i buken på 25 ørreter i Hemsil. Forskerne skal følge fiskene gjennom året. Prosjektet vil gi svar på vandring og gyting og hvordan fisken påvirkes av «fang og slipp»-fiske. E-CO har bidratt med finansiering av filming av prosjektet.

Telemetri merking
Telemetri merking
NINA og Fiskeforeningen i Hemsedal plasserte radiosendere i 26 ørreter i slutten av juni. Sendere skal sende signaler i inntil halvannet år. Hver av senderne har sin egen frekvens, så hver enkelt fisk kan spores.

Fiskene fikk også montert et syregrønt carlin-merke ved ryggfinnen, så de skal være lette å kjenne igjen hvis de går på krok en gang til.

Hvor stasjonære er de? Hvor gyter de? Hvor bor de om vinteren? Hvordan reagerer de på catch & release?

Dette er noen av spørsmålene vi håper å få svar på gjennom forsøket.

– Unik elv

En vet ikke så mye om dette når det gjelder innlandsørret. Det er et nytt forskningsaspekt. At det var Hemsil som ble plukket ut, var ikke tilfeldig.

– Jeg fikk vite om elva gjennom Tor Grøthe og prosjektet «Ørretens rike». Jeg trodde nesten ikke på det han fortalte meg. For ørretfiske er dette en enestående elv. Det er såpass store fisker her, og de blir ikke drept. Det er helt unikt, som om det ikke skulle vært mennesker her. Som en urørt fiskebestand, skryter Kraabol.

Han forteller at det er mange elver på Østlandet med dårlig forvaltning. Hemsil derimot er et stort ytterpunkt. Resultatet av prosjektet skal blant annet gi bedre kunnskapsgrunnlag til forvaltning av innlandsørret og kunne motivere for liknende forvaltning i andre elver.

Filmprosjekt

Telemetri Hemsil

Filmskaperen Lars Nilssen skal lage en film om prosjektet med arbeidstittel: Hemsil-ørreter under kniven. I tillegg til filmingen skal Lars Nilssen visuelt dokumentere vannføringen på tre steder i Hemsil. Nilssen samarbeider med flere E-CO-ansatte.

Filmingen skal gå over to år. Den ferdige filmen håper vi vil bli kjøpt inn av NRK eller TV2.

Bra resultat så langt

Det meldes fra prosjektet at så godt som alle fiskene er tilbake akkurat på samme plassen de ble tatt, selv om mange av dem ble flyttet flere hundre meter for å få fullbyrdet statusen som forsøksfisker.

Alle de 26 ørretene som ble radiomerket i Hemsil i slutten av juni, lever fortsatt i beste velgående. Hver radiosender har sin egen frekvens, som kan peiles med ca hundre meters nøyaktighet med den antennen som brukes i dag.

Fiskene overvåkes nøye. Siden merkingen har de blitt fulgt daglig. Alle utenom ett individ søkte umiddelbart tilbake dit de var fanget og har holdt seg der siden. Det er meldt om to gjenfangster.