En dam for fremtiden

13.08.10

Pressemelding 08/10

Onsdag 11. august ble den nye dammen ved Stolsvatn innviet. - Den nye dammen i Stolsvatnet er blitt et praktanlegg. Den skal stå her i generasjoner fremover, og bidra til både lokal og nasjonal verdiskaping, sa E-COs styreleder Erik Nygaard under innvielsen.

Lars Ivar Eriksen Larsgard hjelper E-COs styreleder Erik Nygaard med å binde de to dammene sammen
Lars Ivar Eriksen Larsgard

Lars Ivar Larsgard hjelper E-COs styreleder Erik Nygaard med å binde den nye dammen sammen med den gamle

Bygdefolk, grunneiere, hyttefolk, dambyggere politikere hadde tatt turen til dammen for å overvære den offisielle innvielsen. Akkompagnert av Terje Isungset på munnharpe og bukkehorn balanserte Eskil Rønningsbakken og kollega Tim på gelenderet på gamledammen.

Den nye og gamle dammen ble knyttet sammen ved at det ble trukket et tau mellom dammene. Prosjektleder Knut Helge Kjærvik rodde ut med tauet og syv år gamle Lars Ivar Eriksen Larsgard fra Hovet strammet til tauet sammen med styreleder i E-CO Erik Nygaard.

Nygaard takket deretter alle som hadde bidratt til byggingen av anlegget. Han slo fast at det var et praktanlegg og erklærte med stolthet dammen for innviet.

- Dette er en merkedag for Hol, og det har vært en udelt positiv glede å ha anleggsfolket i bygda, slo Hol-ordfører Erik Kaupang fast.

Etter talene lokket lurblåser Eilif Gundersen de frammøtte over til Bruddtjern, fiskevannet som er skapt i steinbruddet. Der hadde administrerende direktør i E-CO Tore Olaf Rimmereid hjelp av snart åtte år gamle Julian Alexander Gimnes til å sette ut 100 fine ørreter i det nyskapte tjernet.

300 personer på folkefest

Etter innvielsen ved dammen inviterte E-CO til folkefest i Hol1 kraftstasjon i Hovet. E-CO viste frem en film som er laget om dambyggingen og med dagsferske klipp fra seremonien tidligere på dagen. Over 300 bygdefolk møtte opp på folkefesten der Lars Inge Tverberg Skarvebarna spilte og sang og Terje Isungset svingte munnharpa.

Det var også en paneldebatt med blant annet tidligere ordfører i Hol, Osvald Medhus, som gjennom flere tiår har vært en sterk tilhenger av at det ble bygget en dam ved Stolsvatn.

Arrangementet ble avsluttet med flere balansekunstnumre av Eskil Rønningsbakken.

Fire års byggetid

Den nye Stolsvassdammen er bygget i perioden 2006 – 2009, med en totalkostnad på ca 170 millioner kroner. Dammen er 800 meter lang og 23 meter høy. Til byggingen gikk det med 350.000 kubikkmeter masse. Stolsvatn leverer vann til Hol1 kraftstasjon i Hovet som produserer kraft tilsvarende forbruket til nær 40 000 boliger.

Kontaktpersoner:

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør informasjon og samfunnskontakt

per-arne.torbjornsdal@e-co.no

24 11 69 20 / 916 08 196

Guri Vethe

Informasjonsrådgiver

Guri.vethe@e-co.no

24 11 69 16 / 957 45 535

Bilder

Bildene kan tilsendes i høyoppløselig format på forespørsel. Alle foto: Asle Strand/E-CO

Erik Nygaard

E-COs styreleder Erik Nygaard innvier dammen offisielt

Eskil Rønningsbakken dam2

Eskil Rønningsbakken balanserer på den gamle dammen

Eskil Rønningsbakken med akrobatiske øvelser under innvielsen av ny dam Stolsvatn
Eskil Rønningsbakken ut fra stige

Akrobatikk av Eskil Rønningsbakken

Erik Kaupang

Hol-ordfører Erik Kaupang sa i sin tale at dette var en merkedag for hele Hallingdal

Julian Alexander Gimnes setter ut fisk i bruddtjern
Julian Alexander Gimnes

Julian Alexander Gimnes satte ut den første fisken i Bruddtjern

Utsetting av fisk i Bruddtjern bivånes av publikum
Fiskeutsetting

Publikum overværer fiskeutsettingen i Bruddtjern

Folkefest i E-COs kraftstasjon i Hovet
Folkefest

Det var over 300 bygdefolk på folkefesten ved Hol1 kraftstasjon i Hovet

Skarvebarna underholdt under folkefesten på kraftstasjonen i Hovet
Skarvebarna

Skarvebarna underholdt på folkefesten

Terje Isungset spilte munnharpe både under innvielsen på dammen og på folkefesten etterpå
Terje Isungset

Terje Isungset spilte munnharpe både på folkefesten og under innvielsen på dammen

Tidligere Hol-ordfører deltok i paneldebatten om Stolsvassdammen og vannkraftens betydning for Hallingdal
Osvald Medhus

Tidligere Hol-ordfører Osvald Medhus har vært en forkjemper for bygging av ny dam og deltok i paneldebatten om vannkraftens betydning for Hallingdal

Olav Seim (94) var med å bygge den gamle dammen i 1947
Olav Seim

E-COs administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid sammen med Olav Seim på 86,5 år som var med under byggingen av den gamle dammen i 1947

Eskil Rønningsbakken balanserer på gamledammen
Eskil Rønningsbakken

Eskil Rønningsbakken gjør balansekunster under folkefesten i Hovet