Et fiskevann er født

09.08.10

Pressemelding 07/10

E-CO vil sette ut 100 ørret i et nytt tjern i forbindelse med innvielsen av ny dam Stolsvatn i Hol kommune 11. august 2010. Tjernet er etablert der steinbruddet til dambyggingen har vært, og har fått navnet Bruddtjern. – Vi håper med fiskeutsettingen at Bruddtjern blir et nytt tilskudd på den allerede rike mengden fiskevann i Hallingdal, sier administrerende direktør, Tore Olaf Rimmereid.

Etableringen av Bruddtjern viser hvordan en utbygging kan ivareta en helhetlig miljøtilnærming. Tidligere har uttak av masse til dammer etterlatt sår i terrenget. Ved Stolsvassdammen har uttaket blitt til et lite tjern, som ligger pent i terrenget og bidrar til at området blir både penere å se på og får økt bruksverdi for de som besøker stedet.

To bekker er tatt inn i tjernet. Innløp og utløp er lagt til rette med naturlige gytesteiner på strategiske plasser. Dybden er variert med tanke på bunndyr, og det er kjørt tilbake noe organisk masse. Det er også laget ørekytesperre i utløpet.

- Det er med glede vi nå offisielt kan innvie den nye dammen, og fullbyrde dette omfattende prosjektet. Jeg er spesielt stolt over den løsningen vi har fått til med etableringen av dette fiskevannet i det tidligere steinbruddet, sier Rimmereid.

Innvielse av ny dam Stolsvatn
Utsettingen av fisk i Bruddtjern skjer i forbindelse med den offisielle innvielsen av Stolsvassdammen den 11. august kl. 14.30. Den offisielle innvielsen skjer ved selve dammen, men programmet for øvrig vil finne sted ved E-COs kraftstasjon i Hovet fra kl. 17.00. Her inviteres alle Hol kommunes innbyggere til folkefest. Det blir taler og visning av film om byggingen av dammen, underholdning av Lars Inge Tverberg sammen med Skarvebarna, musikk ved Terje Isungset og balansekunst ved Eskil Rønningsbakken.

 

Kontaktpersoner:

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør informasjon og samfunnskontakt

per-arne.torbjornsdal@e-co.no

24 11 69 20 / 916 08 196

Guri Vethe

Informasjonsrådgiver

Guri.vethe@e-co.no

24 11 69 16 / 957 45 535