Resultat for 1. kvartal 2010: Kald og tørr vinter ga høye priser

14.05.10

Pressemelding 06/10

Et tørt og kaldt 1. kvartal førte til høye priser i kraftmarkedet. Som følge av prissikring oppnådde konsernet noe lavere salgspris enn områdeprisen for Oslo, men salgsprisen ble høyere enn oppnådd pris i 1. kvartal i fjor. Produksjonen ble også noe høyere enn i fjor men nivået er fortsatt lavere enn gjennomsnittet for første kvartal siste ti år. Resultat etter skatt ble 518 millioner kroner, 16 prosent bedre enn i fjor.

Spotprisene i det nordiske markedet ble rekordhøye i 1. kvartal 2010. Årsakene til dette er at det var kaldt og tørt i hele området, samt lav produksjon i de svenske kjernekraftverkene. Gjennomsnittstemperaturen i Norge ble vel to grader lavere enn normalen i kvartalet, men periodevis var det svært kaldt. Det kalde været førte til et høyt kraftforbruk og tidvis svært høye priser (effektprising) på kraft. Nedbør og tilsig var lavere enn normalt i 1. kvartal. Både vann- og snømagasinene i Norden er vesentlig under normalen ved utgangen av kvartalet. 

Driftsinntektene i 1. kvartal 2010 ble 1 417 millioner kroner som tilsvarer en økning på 318 millioner kroner eller 29 prosent i forhold til samme periode i 2009. Høyere kraftpriser er hovedårsak til økningen i driftsutgifter. 

Driftsresultatet økte med 35 prosent fra 868 millioner kroner i 1. kvartal i fjor til 1 168 millioner kroner i 1. kvartal 2010. 

Netto finanskostnader ble 78 millioner kroner i 1. kvartal 2010 mot 39 millioner kroner i 1. kvartal 2009, som inneholdt betydelige reverseringer av urealiserte tap på valuta som ble regnskapsført i 2008. 

Resultat før skatter ble 1 090 millioner kroner mot 845 millioner kroner i 2009. Skattkostnaden utgjorde 52 prosent av resultat før skatt mot 47 prosent i 1. kvartal i fjor.

Resultat etter skatt ble 518 millioner kroner i 1. kvartal. I tilsvarende periode i 2009 var resultat etter skatt 446 millioner kroner, som innebærer en resultatforbedring på 16 prosent. 

Gjennomsnittlig systempris ble på 48,5 øre i kWh i 1. kvartal 2010. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 34,4 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 49 øre per kWh mot ca. 40 øre i fjorårets tre første måneder. Oppnådd salgspris var 2 prosent høyere enn systempris mot 16 prosent høyere i 1. kvartal 2009. I forhold til områdeprisen for Oslo var imidlertid gjennomsnittlig salgspris 4 prosent lavere i 1. kvartal i år.

Konsernets kraftproduksjon var 2 921 GWh i 1. kvartal i år. I tilsvarende periode i 2009 var kraftproduksjonen 2 802 GWh.

Ved utgangen av 1. kvartal 2010 var konsernets egenkapitalprosent 43,1 prosent mot 41,0 prosent ved årets begynnelse og 36,6 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor. 

Konsernets vann- og snømagasiner er på et betydelig lavere nivå enn normalen ved utgangen av 1. kvartal. En vesentlig andel av forventet produksjon i resten av året er prissikret til tilfredsstillende priser.

 

Nøkkeltall – E-CO Energi (mill. kr.): 

1. kvartal 2010

1. kvartal 2009

2009

2008

Driftsinntekter

1 417

1 099

3 365

3 748

Driftskostnader

(249)

(231)

(973)

(959)

Driftsresultat

1 168

868

2 392

2 789

Resultat før skatter

1 090

845

2 909

2 304

Resultat etter skatter

518

446

1 762

1 115

Egenkapital

7 779

6 745

7 261

6 300

Gjeld og egenkapital

18 066

17 635

17 720

17 204

 

 

 

Kontaktpersoner:Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør,
E-CO Energi

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll, E-CO Energi

24 11 69 15 / 928 03 456

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt, E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196