E-CO hovedsponsor for Vitensenteret

19.04.10

Pressemelding 05/10

E-CO har inngått en ny samarbeidsavtale med Vitensenteret ved Teknisk Museum om energi- og klimaundervisning.

Museumsdirektør ved Teknisk museum, Hans Weinberger (t.h.), takker Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO for støtten. Høyreklikk og velg "lagre som" for å laste ned større versjon.

Vitensenteret og E-CO har inngått en samarbeidsavtale for perioden 1. mars 2010 til 1. mars 2013. Den økonomiske støtten på 1,5 mill. kroner over tre år skal fortsatt finansiere undervisningstilbudet "Energisk", som gir skolebarn i Oslo gratis undervisning om fornybare energikilder og bærekraftig utvikling. Undervisningsopplegget er rettet mot elever i 8., 9. og 10. klassetrinn. Sponsorsamarbeidet vil også gi Vitensenteret muligheten til å utvikle nye konsepter innen energi- og klimaspørsmål.

Begge parter har vært interessert i å forlenge samarbeidet. - Vannkraftens grunnleggende betydning for samfunnet er et viktig tema å formidle til elevene. Med støtten fra E-CO kan Vitensenteret videreføre satsingen på energi- og miljøtemaet. Dermed kan de besøkende tilegne seg viktig kunnskap på en morsom og interaktiv måte, sier leder av Vitensenteret, Jan Alfred Andersson.

- Forurensende energiproduksjon fra olje, kull, gass og andre fossile former for brensel står for en firedel av klodens samlede klimagassutslipp. Mer fornybar energi er derfor et viktig bidrag til et bedre miljø. Vitensenterets flotte utstillinger pirrer nysgjerrigheten og skaper engasjement hos barn og unge. Det gir dem et godt grunnlag for å forstå hvordan vi kan løse fremtidens energi- og klimautfordringer, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO.


Vannkraft-modellen som E-CO har utviklet er populær hos barn i alle aldre. Foto: Jarle Nyttingnes. Høyreklikk og velg "lagre som" for å laste ned større versjon.

Vitensenteret og E-CO inngikk sponsorsamarbeid første gang i 2006. I de to første årene besto samarbeidet i et undervisningsopplegg for elever på ungdomsskoletrinnet innen fornybar energi og gratis inngangsbillett til 80 skoleklasser i Oslo. Samarbeidet ble ytterligere utvidet i 2007/2008 da E-CO ga økonomisk støtte til utvikling og bygging av utstillingen "Ren energi". Utstillingen ble åpnet i april 2008.

Når E-CO inngår sponsorsamarbeid er det et ledd i konsernets totalkommunikasjon. For mer informasjon om E-COs sponsorpolicy og samarbeidspartnere, se www.e-co.no/sponsing.

Kontaktpersoner:

Jan Alfred Andersson

Leder for Vitensenteret

Jan.andersson@tekniskmuseum.no
22 79 60 10

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør informasjon og samfunnskontakt

per-arne.torbjornsdal@e-co.no

24 11 69 20 / 916 08 196

Guri Vethe

Informasjonsrådgiver

Guri.vethe@e-co.no

24 11 69 16 / 957 45 535

 


E-CO Energi er Norges største rene vannkraftprodusent. Medregnet byggingen, er utslippene fra et av selskapets kraftverk typisk 0,7 kg CO2/MWh. Det er 2 promille av et gjennomsnittlig europeisk kraftverk. For hver GWh E-CO øker sin kraftproduksjon med, reduseres det globale CO2-utslippet med 526 tonn årlig (SINTEF). E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft. www.e-co.no

Vitensenteret ved Norsk Teknisk museum er det største blant syv regionale populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre for teknologi, naturvitenskap og matematikk. Vitensentrene i Norge er en del av den nasjonale satsingen for å øke rekrutteringen til realfag. De spiller en viktig rolle for interessen for naturvitenskap og teknologi i samfunnet og bidrar til Kunnskapsløftet gjennom å gi de besøkende en unik mulighet til å utforske naturvitenskapelige og teknologiske prinsipper gjennom interaktive installasjoner, undervisningsopplegg og aktiviteter. Nysgjerrighet, kreativitet og eksperimentlyst vekkes gjennom flere sanser og evner. Senteret er en arena der de besøkende kan erfare, lære eller fornye sin kunnskap. www.tekniskmuseum.no