Forrige: Rammevilkår
Neste: Organisasjon og arbeidsmiljø

Tilknyttede selskaper

Tilknyttede selskaper består etter salget av konsernets 30 prosents andel i EB Kraftproduksjon, av 21 prosent i Norsk Grønnkraft AS. Bokført verdi er på 48 millioner kroner ved årets utgang.

 
Forrige: Rammevilkår
Neste: Organisasjon og arbeidsmiljø