Forrige: Innledning
Neste: Redegjørelse for årsregnskapet

Virksomhet

Konsernets hovedvirksomheter er:

  • Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg
  • Omsetning av kraft i engrosmarkedet
  • Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder

Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2009 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (21 prosent). Aksjene i Oppland Energi behandles som felleskontrollert virksomhet.

 

Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjonsanleggene hovedsakelig befinner seg i Hallingdal, Aurland og indre Østfold. I tillegg har konsernet produksjon i Glomma, vassdragene i Gudbrandsdalslågen, Begna og Dokkavassdraget.

 

E-CO Energi as er 100 prosent eid av Oslo kommune, og har ett 100 prosent eid datterselskap, E-CO Vannkraft as, som omfatter konsernets samlede produksjonsvirksomhet, inklusive det 100 prosent eide datterselskapet Oslo Lysverker AS og de deleide selskapene.

 
Forrige: Innledning
Neste: Redegjørelse for årsregnskapet