Neste: 2. Balanse

1. Resultatregnskap

 MORSELSKAP

KONSERN

2008

2009

Note

(Beløp i millioner kroner)

2009

2008

2007

3

3 

1

Driftsinntekter

3 365

3 748

2 823

0

0

2

Energikjøp, overføring

 (131)

(158)

(139)

(12)

(3)

3

Lønn og andre personalkostnader

 (144)

(139)

(122)

 0

0

4

Eiendomsskatt og konsesjonsavgift

(210)

(205)

(191)

0

(0)

11

Avskrivninger

 (272)

(271)

(263)

(4)

(5)

5

Andre driftskostnader

 (216)

(186)

(177)

(16)

(8)

 

Driftskostnader

 (973)

(959)

(892)

(13)

(5)

 

Driftsresultat

 2 392 

2 789

1 931

             

0

  0

14

Gevinst ved salg av tilknyttet selskap 759

0

0

1 500

1 150

13

Inntekt på investering i datterselskaper

 

 

 

0

0

14

Inntekt på investering i tilknyttede selskaper

  31

112

41

183

146

6

Finansinntekter

  115

61

78

(570)

(421)

7

Finanskostnader

 (388)

(658)

(468)

1 113 

875 

 

Netto finansposter

  517

(585)

(349)

1 110 

870 

 

Ordinært resultat før skatter

 2 909 

2 304

1 582

(115)

(16)

8

Skatter på ordinært resultat

 (1 147)

(1 189)

(635)

985 

854 

 

Årsresultat

 1 762 

1 115

947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overføringer og disponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

54 

 

Overført til annen egenkapital

 

 

 

900

800

 

Utbytte

 

 

 

985

854

 

Sum disponert

 

 

 

 

 

29

Resultat per aksje (kr)

1 035

655

556

 
Neste: 2. Balanse