Nordmenn ønsker mer vannkraft

04.12.09

Pressemelding 16/09

Hele 53 prosent av Norges befolkning er helt eller delvis enige i at mer vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål. Samtidig mener 7 av 10 nordmenn at dagens vannkraftutbygging kan gjøres på en måte som gir akseptable naturinngrep. Det viser resultatene i TNS Gallups Klimabarometer 2/09.

Tallene gjenspeiler den sterke posisjonen vannkraft generelt har i befolkningen, ved at hele 9 av 10 nordmenn har et positivt inntrykk av vannkraft som energikilde. Siden forrige måling i mai 2009, har andelen svært positive steget med 5 prosentpoeng til 58 prosent.

Ny utbygging av vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål.

– Klimaendringene har gjort ny kraftproduksjon fra vannkraft mer aktuelt. Samlet sett viser resultatene at et flertall av nordmenn stiller seg positive til moderat utbygging av vannkraft i Norge, sier prosjektleder Daniel Rees i TNS Gallup.

Tallene gjenspeiler den sterke posisjonen vannkraft generelt har i befolkningen, ved at hele 9 av 10 nordmenn har et positivt inntrykk av vannkraft som energikilde. Siden forrige måling i mai 2009, har andelen svært positive steget med 5 prosentpoeng til 58 prosent.

Fortsatt er 42 prosent av befolkningen enige eller delvis enige i statsminister Jens Stoltenbergs formulering fra 2001 om at tiden for store vannkraftutbygginger er forbi. Likevel viser undersøkelsen at folk i kommuner der vannkraften allerede er bygd ut, er blant de aller mest positive til vannkraft.

- Det er gledelig at hele 7 av 10 mener at moderne vannkraft kan utvikles med akseptable inngrep. I alle de utbyggingsprosjektene vi for tiden er involvert i er det et mål at naturen skal påvirkes i så liten grad som mulig, sier administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid i E-CO Energi.

Dagens vannkraftutbygginger kan gjøres på en måte som gir akseptable naturinngrep.

- Folk flest ser at vannkraften er både ren og fornybar. I tillegg er den svært regulerbar, og bidrar dermed til at andre fornybare energikilder kan fases inn i fremtidens kraftforsyning. Vannkraft er den viktigste løsningen i Statkrafts arbeid for å møte verdens behov for renere energi, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft.

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør,

24 11 69 10 / 909 92 515

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196